Įeiti
Publikuoti: 2022-07-28. Atnaujinta: 2022-07-28

WACC (VANDUO) nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d.


Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) apskaičiuoti, kurie įsigalioja ir taikomi nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.:

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis2,532%Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2021 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.
Nuosavo kapitalo grąža (Re)4,325%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (WE) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (WD) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokesčio tarifas (m)0,15*Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma (Rf)1,420%Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos priedas (Rerp)5,00%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β)0,581 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą vykdantiems Ūkio subjektams santykinis rizikos matmuo beta (β) nustatomas naudojant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.6 p.
Faktinis geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis1,564%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 8 ​