Įeiti
Publikuota: 2015.02.09. Atnaujinta: 2017.10.06

Licencijavimas


Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 120 bei  Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše.