Įeiti

Vilkaviškio rajono šilumos kainos


Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (iki 2020-05-31 šilumą tiekė UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“) https://vilkaviskiost.lt/Licencija Nr. L4-ŠT-63 (išduota Tarybos 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3-468)
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (iki 2020-05-31 šilumą tiekė UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“) 552,24734,699,15
Iš viso552,24734,699,15
Maksimalus šilumos galios poreikis* 34,27
Šilumos tiekimo rodikliai 2020 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (iki 2020-05-31 šilumą tiekė UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“) 16,6713,24 3,4320,57
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų vidutinį valandos galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje.