Įeiti

Telšių rajono šilumos kainos


Telšių rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“www.litesko.ltLicencija Nr. L4-ŠT-27 (Komisijos 2004 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. O3-25)
UAB „Telšių šilumos tinklai“www.telsiust.ltLicencija Nr. 1, išduota Telšių r. saviv. admin. 2005 m. spalio 1 d.
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“575,72569,990
UAB „Telšių šilumos tinklai“20,28000,28
Iš viso776569,990,28
Maksimalus šilumos galios poreikis* 23,73
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“65,4356,01 9,4214,40
UAB „Telšių šilumos tinklai“0,220,22 0,000,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.