Įeiti

Šilutės rajono šilumos kainos


Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Šilutės šilumos tinklai“1261,2133,33027,89
UAB „Lamberta“11,4001,4
UAB „Juto Heat“31,631,6300
Iš viso1664,2434,96029,29
Maksimalus šilumos galios poreikis* 8,93
Šilumos tiekimo rodikliai 2020 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Šilutės šilumos tinklai“76,8161,05 15,7620,52
UAB „Lamberta“1,291,29 0,000,00
UAB „Juto Heat“0,760,76 0,000,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų vidutinį valandos galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje.