Įeiti

Šakių rajono šilumos kainos


Šakių rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Šakių šilumos tinklai“www.sakiust.saskaitos.infoLicencija nr. L4-ŠT-34 (Komisijos 2004 m. kovo 25 d. nutarimas Nr. O3-38)
UAB „Baisiogalos bioenergija“www.biokatilas.ltLicencija Nr. ŠT-01, išduota Radviliškio r. saviv. admin. dir. įsakymo Nr. A-740-(8.2)
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Šakių šilumos tinklai“622,2210,819,727,66
UAB „Baisiogalos bioenergija“10,70,700
Iš viso722,9211,519,727,66
Maksimalus šilumos galios poreikis* 15,2
Šilumos tiekimo rodikliai 2020 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Šakių šilumos tinklai“19,6716,66 3,0115,28
UAB „Baisiogalos bioenergija“0,000,00 0,000,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų vidutinį valandos galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje.