Įeiti

Radviliškio rajono šilumos kainos


Radviliškio rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Radviliškio šiluma“www.radsiluma.ltLicencija Nr. L4-ŠT-11, išduota Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-117
UAB „Baisiogalos bioenergija“www.biokatilas.ltLicencija Nr. ŠT-01, išduota Radviliškio r. saviv. admin. dir. įsakymo Nr. A-740-(8.2)
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Radviliškio šiluma“731,6726,4516,520,35
UAB „Baisiogalos bioenergija“213,5706,5
Iš viso945,1733,4516,526,85
Maksimalus šilumos galios poreikis* 45,17
Šilumos tiekimo rodikliai 2020 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Radviliškio šiluma“52,9045,20 7,7114,57
UAB „Baisiogalos bioenergija“8,026,46 1,5519,38
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų vidutinį valandos galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje.