Įeiti

Pasvalio rajono šilumos kainos


Nepriklausomi šilumos gamintojai
Nepriklausomi šilumos gamintojai Tinklapis Statusas
UAB „ENG“www.englt.ltReguliuojamas
UAB „EKO TERMO“Nereguliuojamas
UAB „Kurana“www.kurana.ltReguliuojamas
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainų palyginimas, ct/kWh be PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „ENG“11,101,10
UAB „EKO TERMO“18,78,700
UAB „Kurana“14,3410,900
AB „Panevėžio energija“639,313,0134,4427,13
UAB „Lenauda“122,2302,230
UAB „Kurana“14,3410,900
UAB „Šilumos šaltinis“00000
Iš viso2260,0233,5137,7727,13
Maksimalus šilumos galios poreikis* 13,53
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
AB „Panevėžio energija“36,5428,65 7,9021,60
UAB „Lenauda“1,911,91 0,000,00
UAB „Kurana“26,739,04 17,6966,20
UAB „Šilumos šaltinis“0,000,00 0,000,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.