Įeiti

Panevėžio rajono šilumos kainos


Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
AB „Panevėžio energija“12,5602,560
VšĮ „Velžio komunalinis ūkis‟5519,235,689,774
UAB „Lenauda“11,3201,320
Iš viso5723,115,6813,654
Maksimalus šilumos galios poreikis* 15,99
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
AB „Panevėžio energija“2,061,63 0,4326,40
VšĮ „Velžio komunalinis ūkis‟20,1616,58 3,5817,80
UAB „Lenauda“0,780,78 0,000,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.