Įeiti

Palangos miesto šilumos kainos


Palangos miesto savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Palangos šilumos tinklai“Licencija Nr. L4-ŠT-59, išduota Komisijos 2016 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-213
UAB „Lamberta“www.lamberta.ltLicencija Nr. L4ŠT-KL-001, išduota Klaipėdos m. saviv. admin. direktoriaus 2009 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. AD1-1754; Licencija Nr. ŠT-03, išduota Šilutės r. saviv. admin. dir. 2008-12-19 įsakymo Nr. A1-1114
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Palangos šilumos tinklai“9106,276,3897,990
UAB „Lamberta“30,5500,550
Iš viso12106,826,3898,540
Maksimalus šilumos galios poreikis* 23,67
Šilumos tiekimo rodikliai 2015 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Palangos šilumos tinklai“70,3353,88 16,4523,40
UAB „Lamberta“0,630,63 0,000,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.