Įeiti

Pakruojo rajono šilumos kainos


Pakruojo rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Pakruojo šiluma‟www.paksiluma.ltLicencija Nr. L4-ŠT-23 (Komisijos 2004 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. O3-19)
UAB „Norbeworks“Pakruojo raj.savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 3 d.įsakymu Nr. A-560 išduota licencija ŠTL-2012-01
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Pakruojo šiluma‟824,837,2812,994,56
UAB „Norbeworks“11,151,1500
Iš viso925,988,4312,994,56
Maksimalus šilumos galios poreikis* 8,88
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Pakruojo šiluma‟17,8514,54 3,3118,50
UAB „Norbeworks“0,990,78 0,2121,20
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.