Įeiti

Kauno rajono šilumos kainos


Nepriklausomi šilumos gamintojai
Nepriklausomi šilumos gamintojai Tinklapis Statusas
UAB „Ekoresursai“Reguliuojamas
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainų palyginimas, ct/kWh be PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Ekoresursai“11,51,500
AB „Kauno energija“762,3716,855,3442,29
UAB „Komunalinių paslaugų centras“713,405,67,8
UAB „Roalsa“ (Šilumos tiekėjas)3913,44,33,95,2
Iš viso5490,6722,664,8455,29
Maksimalus šilumos galios poreikis* 30,96
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
AB „Kauno energija“72,8057,23 15,5721,40
UAB „Komunalinių paslaugų centras“7,376,30 1,0714,50
UAB „Roalsa“ (Šilumos tiekėjas)11,3710,98 0,393,40
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.