Įeiti

Ignalinos rajono šilumos kainos


Ignalinos rajono savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Šilumos tiekėjas Tinklapis Informacija apie superkamą šilumą Informacija apie licenciją
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“www.igst.ltLicencija Nr. L4-ŠT-32 (išduota Komisijos 2004 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. O3-34)
UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“www.dkp.ltIgnalinos r. saviv. administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V2-865 išduota licencija Nr. LŠT-1
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Rodyti pokytį
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas Katilinių skaičius (vnt.) Instaliuota galia (MW) Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)
Biokuras Gamtinės dujos Kitas kuras
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“323,8216,8207
UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“29,924,5205,4
Iš viso533,7421,34012,4
Maksimalus šilumos galios poreikis* 20,02
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms
tūkst. MWh proc.
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“24,6921,12 3,5814,50
UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“9,228,39 0,839,00
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.