Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2024-05-31

Šilumos sektoriaus rodikliai


​​​​​​​Eil. Nr.Rodiklio pavadinimas
​1.​Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčiai​​
​2.Šilumos tiekėjų lyginamosios analizės rodikliai: 2013 m., 2014 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m.​, 2022 m.2022 m. (nauja aprašo redakcija) ​
​3. ​Šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų suskirstymas į grupes ir pogrupius: 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m.​​​​
​4.
​Šilumos sektoriaus ketvirčių finansinės būklės rodikliai: 2024 m. I ketv.​​​Pastaba: jei dokumentų nepavyktų skaityti tinklalapyje, išsisaugokite juos savo kompiuteryje.


Vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 18 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo Nr. O3E-853 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – Nutarimas) 2 punktu, numatančiu, kad šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projektams, šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) perskaičiavimo projektams, karšto vandens kainos dedamųjų projektams ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektams, pateiktiems iki šio Nutarimo įsigaliojimo dienos, taikomi pagal Nutarime nustatytą tvarką koreguoti 2018 m. lyginamieji rodikliai, patvirtinti Tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-300 „Dėl 2018 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo". 

Koreguoti 2018 m. rodikliai, taikytini vietoje
2019 m. lyginamieji rodikliai

2020 m. lyginamieji rodikliai


Duomenys apie centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų suvartotą biokuro kiekį
​2022 m.