Įeiti
Publikuoti: 2023-04-05. Atnaujinta: 2023-04-05

nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.


Šlumos sektoriaus duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) apskaičiuoti, kurie įsigalioja ir taikomi nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis2,583%Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 2021 m. liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.
Nuosavo kapitalo grąža (Re) (taikant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį)4,531%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo grąža (Re) (taikant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį)7,171%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (WE) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (WD) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokesčio tarifas (m)0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma (Rf)1,266%Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos priedas (Rerp)5,00%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo (svertinė β), atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu taikant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį0,653 Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo veiklą vykdantiems Ūkio subjektams santykinis rizikos matmuo beta (β) (išskyrus Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.7 papunktį) nustatomas naudojant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.6 p.
Santykinis rizikos matmuo (sver​​tinė β), taikant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčią beta (βU)1,181Šilumos gamybos veiklą vykdantiems Ūkio subjektams naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, nepanaudotą (atliekinę) šilumą, veiklai, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų šilumos
gamybos šaltiniuose pagaminamos ir šilumos aukciono būdu parduodamos šilumos veiklai
(nepriklausomai nuo šilumos gamybai naudojamo kuro rūšies), santykinis rizikos matmuo beta (β) nustatomas naudojant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje. Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.7 p.
Faktinis šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis1,814%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 8 p.​