Įeiti
Publikuoti: 2023-04-28. Atnaujinta: 2023-04-28

Kaip skaičiuojama skolinto kapitalo kaina įmonių, kurioms bazinė kaina nustatyta iki 2021-01-01, kainų perskaičiavimo projektams?​


Įsigaliojus Tarybos 2023 m. kovo 30 d. priimto nutarimo Nr. O3E-340 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatoms (toliau – Nutarimas), n​eteko galios 2020 m. gruodžio 31 d. Tarybos nutarimo Nr. O3E-1582 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo NR. O3-510 „Dėl investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.5 papunktis, todėl po Nutarimo įsigaliojimo pateiktiems kainų perskaičiavimo, projektams skolinto kapitalo kaina skaičiuojama vadovaujantis Nutarimu patvirtintos Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos nuostatomis. 

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad Nutarimu patvirtinti skolinto kapitalo skaičiavimo principai, ūkio subjektui pateikus prašymą bei atitinkamą informaciją, gali būti taikomi atitinkamam ūkio subjekto šilumos bazinių kainų, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų, karšto vandens kainos dedamųjų projektui arba geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų ir perskaičiuotų bazinių kainų projektui, pateiktam iki Nutarimo įsigaliojimo dienos.