Įeiti
Publikuoti: 2022-11-18. Atnaujinta: 2022-11-21

Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina šilumos aukcionams​Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina* ct/kWh ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
2022 m. 2023 m.
GruodžiuiSausiuiVasariuiKovuiBalandžiuiGegužeiBirželiuiLiepaiRugpjūčiuiRugsėjuiSpaliuiLapkritičiuiGruodžiui
36,80 
           

 Kaina taikoma įsigaliojus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2022 m. lapkričio 18 d. priimtam nutarimui “Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“​.

Elektros energijos technologinėms reikmės kaina šilumos aukcionams nustatyta vadovaujantis Supirkimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 “Dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" 13.1.6 papunktyje numatyta tvarka, t. y. įvertintos visos 13.1.6 papunktyje numatytos formulės dedamosios.