Įeiti
Publikuoti: 2021-08-17. Atnaujinta: 2022-06-10

Duomenys prognozuojamai biokuro biržos (skiedrų) kainai nustatyti


​​2022 m. liepos mėn.

​ 
Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies
178148
102550
20
Alytaus apskritis
14199
-
6
Kauno apskritis
50211
17500
1
Klaipėdos apskritis1724
5950
5
Telšių apskritis
2252
-
0
Šiaulių apskritis    -    
18200
0
Utenos apskritis
5509
11200
4
Tauragės apskritis  -
-
0
Vilniaus apskritis
79905
33250
1​
Marijampolės apskritis  -
700
1
Panevėžio apskritis
24348
15750​

6​


2022 m. birželio mėn.

​ 
Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies
185158
102550
42
Alytaus apskritis
9622
-
0
Kauno apskritis
36957
17500
8
Klaipėdos apskritis5359
5950
5
Telšių apskritis
2282​
-
0
Šiaulių apskritis    -    
18200
6
Utenos apskritis
4079
11200
6
Tauragės apskritis  -
-
0
Vilniaus apskritis
56732
33250
10​
Marijampolės apskritis  -
700
1
Panevėžio apskritis
24287​​
15750

6​


2022 m. gegužės mėn.

​ 
Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies
183250
105560
56
Alytaus apskritis
12143
11200
5
Kauno apskritis
33837
11200
6
Klaipėdos apskritis6690
7560
6
Telšių apskritis
4093​
-
-
Šiaulių apskritis    -    
17080
6
Utenos apskritis
6590
7000
6
Tauragės apskritis  -
1400 
1
Vilniaus apskritis
60977
37520
20​
Marijampolės apskritis  -
-
-
Panevėžio apskritis
20670
12600

6


2022 m. balandžio mėn.

​ 
Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies
371266
187320
89
Alytaus apskritis
21011
7560
4
Kauno apskritis
77751
49560
27
Klaipėdos apskritis15335
6160
6
Telšių apskritis
9928
280
1
Šiaulių apskritis    348     
17080
5
Utenos apskritis
14004
2240
2
Tauragės apskritis  -
1400
1
Vilniaus apskritis
141555
88200
34
Marijampolės apskritis  -
-
0
Panevėžio apskritis
46403
14840

9​


2022 m. kovo mėn.

​ 
Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies
453474
438200
169
Alytaus apskritis
24121
31500
15
Kauno apskritis
116700
73850
27
Klaipėdos apskritis44618
43750
20
Telšių apskritis
11730
11900
7
Šiaulių apskritis327,16                 
67900
13
Utenos apskritis
20328
28350
13
Tauragės apskritis    - 
14 000 
7
Vilniaus apskritis
173189
107800
40
Marijampolės apskritis     -  
2100
1
Panevėžio apskritis
62460
57050
26​2022 m. vasario mėn.

​ 
Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies
472800
383320​
193
Alytaus apskritis24419
21000
13
Kauno apskritis
142087
73360​
40
Klaipėdos apskritis36342
30800
18
Telšių apskritis
13041
9520
7
Šiaulių apskritis                    -  
54320
13
Utenos apskritis
16388
33880
19
Tauragės apskritis                    -  
5 950 
15​
Vilniaus apskritis
161860
107800
51
Marijampolės apskritis                    -  
840
1
Panevėžio apskritis
66376
51800
31​Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, apskaičiuotas pagal ūkio subjektų, kurie veikia šilumos tiekimo sistemose, kur organizuojami šilumos aukcionai, faktinius pirkto biokuro (skiedrų) duomenis MWh.

2022 m.

 
Sausis
Vasaris​Kovas​

​Balandis
​Gegužė
​Birželis

Liepa​Rugpjūtis​Rugsėjis​Spalis​Lapkritis​​Gruodis
Šalyje521988472800​
​453474​
371266​
183250​185158​178148​​142552
218187​341490​​423231​523719​
Alytaus apskritis2775624419​24121​
21011​​12143
9622​
14199​​​11313
​18622
​21610
​25211
​28782
Kauno apskritis132813​
​142087
​116700
​77751
​33837
​36957
50211​34108​
56322​​74263
​109199
​152591
Klaipėdos apskritis33712
​36342
​44618
15335​
6690​5359​
1724​3757​
​3191
20482​​36533
​45062
Telšių apskritis16308
​13041
​11730
​9928
​4093
​2282
2252​​2443
2723​6685​
8981​16041​
Šiaulių apskritis
-
-​​327
​348
​-
-
​-
-​​-
​-
​-
​-
Utenos apskritis18230
​16388
20328​
​14004
​6590
4079​
​5509
9812​
​8657
15757​
21496​
14481​
Tauragės apskritis-
-​​-
​-
​-
​-
​-
-​​-
-​​-
-​
Vilniaus apskritis183782
​161860
173189​
​141555
​60977
​56732
​79905
​57090
​101216​
150678​163389​193946​
Marijampolės apskritis
-
-​-​-​
​-
-​-​​-
-​​-
-​-​
Panevėžio apskritis68753
​66376
​62460
​46403
20670​24287​​​24348
​24029
​27456
​52014
58423​72817​​

Pateikiame skaičiavimo pavyzdį procentinei daliai nustatyti:

Q - visų ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kiekis (MWh) mėnesio i tiekimui.

180 000 MWh - atitinkamos apskrities ūkio subjektų, kurie veikia šilumos tiekimo sistemose, kur organizuojami šilumos aukcionai, praėjusių 3 kalendorinių metų atitinkamą mėnesį i pirkto biokuro (skiedrų) kiekio vidurkis, MWh

130 000 MWh - biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandoriais planuojamo įsigyti biokuro kiekis apskrityje, mėnesį i, MWh;

Q= (130 000/180 000)*100 = 72 proc.​​

 
2021 m.
 
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Šalyje549883*663001*
789765*
Alytaus apskritis3277342501
50946
Kauno apskritis108127
159414
199955
Klaipėdos apskritis38549
60891
67045
Telšių apskritis23034
30482
41954
Šiaulių apskritis
51487
56850
71415
Utenos apskritis40654
45743
36546
Tauragės apskritis8944
7342
4253
Vilniaus apskritis176957
178797
212163
Marijampolės apskritis
17747
23196
30428
Panevėžio apskritis51610
57785
75061

*Duomenys atnaujinti 2021 m. spalio 6 d.​

2022 m. sausio mėn.

​ 
Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies521988455560221
Alytaus apskritis277562100013
Kauno apskritis13281312348054
Klaipėdos apskritis337124340022
Telšių apskritis1630895207
Šiaulių apskritis                    -   4844011
Utenos apskritis182301820012
Tauragės apskritis                    -   14001
Vilniaus apskritis18378213748070
Marijampolės apskritis                    -   30804
Panevėžio apskritis687534956027


2021 m. gruodžio mėn.

 Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWh
Biržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies789765​ 
574350
195
Alytaus apskritis50946
21350
10
Kauno apskritis199955
123550
41
Klaipėdos apskritis67045
62300
24
Telšių apskritis41954 
11900
7
Šiaulių apskritis71415
64400
14
Utenos apskritis36546
16450
9
Tauragės apskritis4253
5250
3
Vilniaus apskritis212163
184100
61
Marijampolės apskritis30428
24150
5
Panevėžio apskritis​
75061
60900​
212021 m. lapkričio mėn.

 Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWh
Biržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies643604
228480
108
Alytaus apskritis42501
13720
10
Kauno apskritis159414
31920
14
Klaipėdos apskritis60891
49000
23
Telšių apskritis30482
9520
7
Šiaulių apskritis56850
36400
11
Utenos apskritis45743
10360
7
Tauragės apskritis7342
4200
3
Vilniaus apskritis178797
47040
21
Marijampolės apskritis23196
1120
1
Panevėžio apskritis57785
25200
112021 m. spalio mėn.

 Numatomas biokuro (skiedrų) poreikis, MWhBiržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, MWh
Biržoje sudarytų (skiedrų) sandorių kiekis, vnt.
Šalies53588510836097
Alytaus apskritis327731358011
Kauno apskritis108127896010
Klaipėdos apskritis38549
1932022
Telšių apskritis2303432205
Šiaulių apskritis5148770004
Utenos apskritis406541414015
Tauragės apskritis894437803
Vilniaus apskritis1769572506015
Marijampolės apskritis1774700
Panevėžio apskritis516101330012

*Informacija atnaujinta 2021-08-18, atsižvelgiant į 2021-08-17 vykusio biokuro pirkimo aukciono duomenis.