Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2022-07-20

ELEKTROS ENERGIJOS TRANSPORTAVIMO PASLAUGŲ IR VISUOMENINIŲ KAINŲ VIRŠUTINĖS RIBOS


Pavadinimas     


201420152016
I pusm.
2016
II pusm.
201720182019 

2020

I pusm.

2020 II pusm.2021
I
pusm.
2021
II
pusm.       


2022
I pusm.
2022
II pusm.
LITGRID AB   
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kWh:0,7610,6311,0440,9771,0651,1481,2731,5991,5991,4831,4831,273 2,407
Perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba, ct/kWh0,6390,5380,6910,6910,6720,6190,6580,8140,8140,7210,721 0,6840,684
Elektros energijos papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją prie perdavimo paslaugos kainos (iki 2022 m. sisteminių paslaugų kaina), ct/kWh  0,1220,0930,3530,2860,3930,5290,6150,7850,7850,7620,7620,5891,723Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina
Gamintojai (termofikacinės elektrinės), vartojantys pasigamintą elektros energiją savo reikmėms , ct/kWh0,9460,9451,7091,6281,4661,3040,9030,6831,2151,1241,0060,3210
Visi asmenys, išskyrus gamintojus (termofikacines elektrines), vartojančius pasigamintą elektros energiją savo reikmėms, ct/kWh2,0681,6421,5771,4971,3861,3500,9030,6831,2151,1241,0060,321 0
AB Energijos skirstymo operatorius"** ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba1,2971,1781,0001,0000,8300,7980,8621,0761,0761,1671,1670,8920,892
Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba1,7851,5501,7661,7661,6551,7161,8712,0922,0922,1712,1711,9591,959
Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji---------0,1120,1121,1921,192
                        
AB „Energijos skirstymo operatorius"** 
UAB „Lietuvos energijos tiekimas"


UAB „Ignitis" 

​ ​ ​ ​ ​
Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba,
ct/kWh  
0,150,1390,1650,1650,1430,1180,2810,3700,3700,3970,3970,468 0,468
Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos, ct/kWh-------------
Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų , ct/kWh-------------
Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų, ct/kWh9,1578,6168,0867,4997,1026,8367,7608,9518,0268,0469,08410,41023,490
Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų,
ct/kWh  
10,94110,1659,8529,5309,0888,98110,317 11,82610,90111,39312,38513,573 26,852

Pastabos:
*Iki 2008 m. buvo dalis elektros energijos įsigijimo (gamybos) kainos.
**2011 m. reorganizavus AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST" buvo įkurta AB „LESTO". Reorganizavus AB „Lesto" ir teisės aktų nustatyta tvarka Komisijai išdavus elektros energijos skirstymo bei visuomeninio tiekimo licencijas AB „Energijos skirstymo operatorius", nuo 2016 m. sausio 1 d. šiai bendrovei pereina visos AB „Lesto" turėtos teisės ir pareigos.  

 


Archyvas 2014-2022 II pusm.​

Archyvas 2012-2021 m.