Įeiti
Publikuoti: 2019-01-10. Atnaujinta: 2019-10-31

Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos (2017–2019 m. archyvas)


Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos 2019 m.

LITGRID AB teikia elektros perdavimo ir sistemines paslaugas, būtinas užtikrinti elektros sistemos funkcionavimą – balansavimą, reikalingo rezervo palaikymą, įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimą, dažnio ir tarpsisteminių mainų valdymą.

Perdavimo paslaugos kaina nurodyta be PVM pagal paslaugų rūšis skirstomiesiems tinklams ir vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo tinklo:

 

Eil.
Nr.

​ ​

 

Kainos pavadinimas

 

Mato vnt.

Kaina (be PVM) ​ ​ ​
330-110 kV įtampoje ​35-6 kV įtampoje ​
2018 m. 2019 m.2018 m. 2019 m.
1. Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina          
1.1.Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,618
0,657-
-
1.2.Sisteminių paslaugų kainact/kWh0,529
0,615-
-
2. Dvinaris tarifas          
2.1.Energijos dedamojict/kWh0,389
0,4340,427
0,477
2.2.Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui1,239
1,211,349
1,32
3.Sisteminių paslaugų tarifasEUR/kW mėnesiui3,011
3,5023,011
3,502
4.Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,142
0,160,142
0,16
5.Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,071
0,080,071 0,08
6.Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys*ct/kWh0,06**
0,06--
7.„G" komponentėct/kWh- ---


*Perdavimo sistemos operatoriaus taikoma kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 (angl. – ITC clearing and settlement multi-year agreement; toliau – Sutartis) šalys. Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinus naują tarifą, nauja kaina taikoma iš karto po atitinkamų tvarkos pakeitimų paskelbimo  Teisės aktų registre.

**Patvirtinta Komisijos 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo“ ir galioja nuo 2018 m. liepos 1 d., iki 2018 m. liepos 1 d. buvo 0,05 ct/kWh.

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

  1. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią diferencijuota perdavimo paslaugos kainos galios dedamąja EUR/kW per mėnesį (lentelės 2.2 eilutė);
  2. už faktiškai iš perdavimo tinklo perduotos elektros energijos kiekį per mėnesį diferencijuota perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos kainos energijos dedamąja ct/kWh (lentelės 2.1 eilutė);
  3. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią sisteminių paslaugų kaina EUR/kW per mėnesį (lentelės 3 eilutė). Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, turintys skirstomųjų tinklų operatoriaus licenciją, nemoka už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, proporcingai elektros energijos suvartojimui priskirtą skirstomojo tinklo technologiniams nuostoliams ir savoms reikmėms.

Nustatyti gamintojai, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

  1. už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina ct/kWh (lentelės 1.1 eilutė);
  2. už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota galios rezervavimo paslaugos kaina ct/kWh (lentelės 1.2 eilutė).

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau, moka už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą ir už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo (lentelės 4 ir 5 eilutės).

_______________________________________________________________________________________________________________

LITGRID AB teikia elektros perdavimo ir sistemines paslaugas, būtinas užtikrinti elektros sistemos funkcionavimą – balansavimą, reikalingo rezervo palaikymą, įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimą, dažnio ir tarpsisteminių mainų valdymą.

Perdavimo paslaugos kaina nurodyta be PVM pagal paslaugų rūšis skirstomiesiems tinklams ir vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo tinklo:

 

Eil.
Nr.

​ ​

 

Kainos pavadinimas

 

Mato vnt.

Kaina (be PVM) ​ ​ ​
330-110 kV įtampoje ​35-6 kV įtampoje ​
2017 m. 2018 m.2017 m. 2018 m.
1. Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina          
1.1.Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,671 0,6180,729 -
1.2.Sisteminių paslaugų kainact/kWh0,393 0,5290,393 -
2. Dvinaris tarifas          
2.1.Energijos dedamojict/kWh0,429 0,3890,468 0,427
2.2.Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui1,291 1,2391,401 1,349
3.Sisteminių paslaugų tarifasEUR/kW mėnesiui2,176 3,0112,176 3,011
4.Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,142 0,1420,142 0,142
5.Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,071 0,0710,071 0,071
6.Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys*ct/kWh0,05 0,05--
7.„G" komponentėct/kWh- ---

 

*- Perdavimo sistemos operatoriaus taikoma kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 (angl. – ITC clearing and settlement multi-year agreement; toliau – Sutartis) šalys. Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinus naują tarifą, nauja kaina taikoma iš karto po atitinkamų tvarkos pakeitimų paskelbimo  Teisės aktų registre.

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

  1. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią diferencijuota perdavimo paslaugos kainos galios dedamąja EUR/kW per mėnesį (lentelės 2.2 eilutė);
  2. už faktiškai iš perdavimo tinklo perduotos elektros energijos kiekį per mėnesį diferencijuota perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos kainos energijos dedamąja ct/kWh (lentelės 2.1 eilutė);
  3. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią sisteminių paslaugų kaina EUR/kW per mėnesį (lentelės 3 eilutė). Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, turintys skirstomųjų tinklų operatoriaus licenciją, nemoka už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, proporcingai elektros energijos suvartojimui priskirtą skirstomojo tinklo technologiniams nuostoliams ir savoms reikmėms.

Nustatyti gamintojai, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

  1. už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina ct/kWh (lentelės 1.1 eilutė);
  2. už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota galios rezervavimo paslaugos kaina ct/kWh (lentelės 1.2 eilutė).

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau, moka už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą ir už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo (lentelės 4 ir 5 eilutės).