Įeiti
Publikuoti: 2015-07-14. Atnaujinta: 2022-04-01

RRM registracija


​​​Pagal REMIT įgyvendinamojo reglamento 11 straipsnio 1 dalį,  siekdama užtikrinti veiksmingą, efektyvų ir saugų keitimąsi informacija ir jos tvarkymą, Agentūra, pasikonsultavusi su atitinkamomis šalimis, parengia techninius ir organizacinius duomenų pateikimo reikalavimus. Agentūra dėl esminių šių reikalavimų atnaujinimų konsultuojasi su atitinkamomis šalimis.

Reikalavimais:
a)užtikrinamas informacijos saugumas, konfidencialumas ir išsamumas;
b)sudaromos sąlygos nustatyti klaidas duomenų pranešimuose ir jas ištaisyti;
c)sudaromos sąlygos patvirtinti informacijos šaltinio autentiškumą;
d)užtikrinamas veiklos tęstinumas.

Agentūra įvertina, ar informaciją teikiančios šalys laikosi reikalavimų. Informaciją teikiančias šalis, kurios laikosi reikalavimų, Agentūra užregistruoja. 6 straipsnio 4 dalyje išvardyti subjektai laikomi įvykdžiusiais antroje pastraipoje išvardytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, rinkos dalyviai turi pasirūpinti, kas Agentūrai teiks informaciją jų vardu. Šis procesas pavaizduotas žemiau:

IDENTIFIKAVIMAS

Pareiškėjai, norintys tapti registruotais duomenų teikimo subjektais (​angl. Registered Reporting Mechanisms) (ne rinkos dalyviai), registruojasi naudodamiesi RRM registracijos platforma, esančia ACER tinklalapyje:  ​https://www.acer-remit.eu/ceredp/home

Rinkos dalyviai registruojasi naudodamiesi CEREMP registracijos platforma. Rinkos dalyviai, norintys registruotis ir kaip duomenų teikimo subjektai, pažymi varnelę CEREMP registracijos formos 5 skyriuje. Jei rinkos dalyvis neketina registruotis kaip duomenų teikimo subjektas, CEREMP registracijos 5 skyriuje nurodo, kas teiks skelbtiną informaciją. Pažymėtina, kad galima nurodyti kelis registruotus duomenų teikimo subjektus, kurie teiks skirtingus duomenis.

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Tiek rinkos dalyviai, tiek kiti pareiškėjai, norintys tapti registruotais duomenų teikimo subjektais, elektroniniu būdu pasirašo informacijos neatskleidimo deklaraciją (angl. Non-disclosure agreement, NDA). Tai leis pareiškėjui gauti „Registruotų duomenų teikimo subjektų techninės specifikacijos" kopiją. Šiame dokumente aprašoma duomenų mainų sąsajos techninė specifikacija, taip pat kiti duomenų teikimo procesai, įskaitant papildomą informaciją, susijusią su informacijos saugumo priemonėmis, kurias pareiškėjai, norintys tapti registruotais duomenų teikimo subjektais, turės atitikti. Pareiškėjai turėtų atidžiai peržiūrėti minėtą dokumentą, prieš nuspręsdami, ar tęsti registracijos procedūrą.


ATESTAVIMAS

Pareiškėjų, norinčių tapti registruotais duomenų teikimo subjektais, sistemos turi būti įvertintos pagal specialius reikalavimus (t. y. sistemų gebėjimas patvirtinti duomenų šaltinių autentiškumą, patikrinti duomenų teisingumą bei išsamumą ir užtikrinti veiklos tęstinumą). Pareiškėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį minėtiems reikalavimams (plačiau: „Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRMs)").

TESTAVIMAS

Pareiškėjai taip pat turi atlikti tam tikras duomenų pateikimo, patikrinimo, atsisiuntimo užduotis Agentūros testinėje aplinkoje (angl. test environment). Užduočių rezultatai bus vertinami pagal specialius kriterijus (tai užtrunka ne mažiau nei 2 savaites). Po trijų nevykusių užduočių bandymų Agentūra turi teisę atmesti pareiškėjo prašymą registruotis.

REGISTRACIJA

Sėkmingai atlikęs minėtas užduotis, pareiškėjas gauna pranešimą el. paštu, kad yra įregistruotas kaip duomenų teikimo subjektas. Registracija baigiasi tada, kai sukuriama prieiga prie Agentūros duomenų teikimo sistemos, pateikti kiti prisijungimui būtini duomenys, sertifikatai bei prieigos raktai.


Duomenų teikimo subjektų registracija užtrunka apie 3 mėnesius, todėl pareiškėjai turi į tai atsižvelgti, kad laiku spėtų užsiregistruoti iki numatomos duomenų teikimo pradžios.

Pradėti registruotis galite čia
Daugiau infromacijos apie registraciją REMIT portale.

Pilną  įregistruotų duomenų teikimo subjektų sąrašą galite rasti čia.​