Įeiti
Publikuoti: 2015-02-23. Atnaujinta: 2022-04-04

Rinkos dalyvių registracija


Kas ir kur turi registruotis?

Pagal REMIT 9 straipsnio 1 dalį, rinkos dalyviai, sudarantys sandorius, apie kuriuos reikalaujama pranešti pagal REMIT 8 straipsnio 1 dalį, užsiregistruoja valstybės narės, kurioje jie įsisteigę arba gyvena, arba, jei jie neįsisteigę ar negyvena Sąjungoje, valstybės narės, kurioje jie vykdo veiklą, nacionalinėje reguliavimo institucijoje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaip pradėti registraciją?

Atkreipiame dėmesį, kad 1 ir 2 žingsnius galima atlikti vienu metu.

1 žingsnis: persiųsti Tarybai Įgaliojimų suteikim​o formą ir asmenų nominavimo formą pasirašytas įmonės vadovo ar kito įgalioto asmens (tokiu atveju pateikiant atitinkamą įgaliojimus suteikiantį dokumentą), kurios patvirtintų asmens tapatybę ir įgaliojimą atlikti registraciją rinkos dalyvio vardu. Šiuos dokumentus Tarybai galima pateikti paštu (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu [email protected].

2 žingsnis: lygiagrečiai pradėti kurti vartotojo paskyrą, naudojantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (Agentūra) sukurta Centralizuota Europos rinkos dalyvių registro platforma (CEREMP). Ją pildyti sekant Rinkos dalyvių CEREMP registracijos vadovo​ nurodymus (žr. 2 skyrių, nuo 6 psl.).

3 žingsnis: laukti, kol Taryba, gavusi dokumentus, nurodytus 1 žingsnyje, patvirtins vartotojo paskyrą arba paprašys pakoreguoti pateiktą informaciją.

4 žingsnis: toliau tęsti registraciją sekant Rinkos dalyvių CEREMP registracijos vadovo nurodymus

 5 žingsnis: laukti, kol Taryba patvirtins rinkos dalyvio registraciją ir suteiks ACER kodą arba paprašys pakoreguoti pateiktą informaciją.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susiję dokumentai


Rinkos dalyvių registracijos ​vadovas  3.0 versija (senos: Rinkos dalyvių registracijos vadovas 2.0 versija ; Rinkos dalyvių registracijos vadovas 1.0 versija)

Įgaliojimas (reikalavimai įgaliojimuiįgaliojimo pvz.įgaliojimo pvz. anglų kalba)
Asmenų nominavimo forma (atsisiųskite nominavimo formos pvz.nominavimo formos pvz. anglų kalba​)​

​-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registracijos forma


Agentūra 2012 m. birželio 26 d. priėmė sprendimą dėl rinkos dalyvių registracijos formos, kuria vadovaujantis bus registruojami rinkos dalyviai pagal REMIT. Šis sprendimas įtvirtina registracijos formą, susidedančią iš 5 skyrių:
1 skyrius: duomenys apie rinkos dalyvį;
2 skyrius: duomenys apie asmenis, atsakingus už rinkos dalyvio veiklos ir prekybos sprendimus;
3 skyrius: duomenys apie galutinį rinkos dalyvio veiklos valdytoją ar naudos gavėją;
4 skyrius: duomenys apie rinkos dalyvio ryšius su kitomis bendrovėmis;
5 skyrius: duomenys apie šalis, teiksiančias informaciją rinkos dalyvio vardu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registracijos termino pabaiga

Atsižvelgiant į tai, kad pagal REMIT 9 straipsnio 4 dalį, prieš sudarydami sandorį, apie kurį reikalaujama pranešti pagal REMIT 8 straipsnio 1 dalį, rinkos dalyviai, nurodyti REMIT 9 straipsnio 1 dalyje, pateikia registracijos formą nacionalinei reguliavimo institucijai, rinkos dalyviams užsiregistruoti reikia prieš sudarant sandorius, apie kuriuos reikia pranešti, todėl registracijos termino pabaiga priklauso nuo individualių dalyvių veiksmų, kada norima sudaryti sandorį, apie kurį reikia pranešti.

Terminai, pagal kuriuos reikia pranešti apie sandorius ir pagrindinius duomenis bei susijusi informacija pateikiama či​a.

Daugiau informacijos rasite REMIT įgyvendinimo reglamento 12 straipsnyje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pareiga atnaujinti informaciją

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal REMIT 9 straipsnio 5 dalį, rinkos dalyviai nedelsdami praneša nacionalinei reguliavimo institucijai apie bet kokius pokyčius, susijusius su registracijos formoje pateikta informacija, todėl registracija neturėtų būti suprantama kaip baigtinis veiksmas, nes neatnaujinta registracija bus laikoma kaip netikslios informacijos pateikimas ir tokiu atveju sandorių, apie kuriuos privaloma pranešti, sudarymas bus traktuojamas kaip pažeidimas (taikomos Energetikos įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos sankcijos). Atnaujinti informaciją gali pats rinkos dalyvis (jo atstovas), tačiau, pastebėjus netikslumų, tai paprašyti atlikti sistemoje ar joje nurodytais kontaktais gali ir Taryba.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugiau informacijos rasite specialiame Agentūros REMIT portale. Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu [email protected].