Įeiti
Publikuoti: 2016-05-09. Atnaujinta: 2016-12-02

Prijungimo įkainiai nuo 2015 m. birželio 1 d.


Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (100 proc.):


Vartotojų grupė
Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą
ar padidinimą, be PVM
Įkainis už 1 m
nutiesto elektros tinklo, be PVM
I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;
Eur 28,13-
​Lt 97,13​-
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);​Eur 126,5921,78
​​Lt ​437,09​75,20
III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).​​Eur 52,1022,52
​​​Lt 179,8977,76

 

Buitiniai vartotojai, taip pat vartotojai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše (2015 m. gegužės 27 d. Nr. 527) nurodyti kaip socialiai pažeidžiami vartotojai, apmoka 20 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:


Vartotojų grupė
Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, be PVM Įkainis už 1 m nutiesto elektros tinklo, be PVM
I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;  
​​​​Eur
5,63-
​Lt ​19,44​-
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);
​​​​Eur
 25,32
 4,36
​​Lt
87,4215,05
III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).
​​​​​Eur
10,424,50
​​Lt
​ 35,9815,54


* Pastaba:  jei vartotojas savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus, taikoma 40 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio.

Buitiniai vartotojai, kurie pageidauja įrengti ar didinti leistinąją naudoti galią daugiau nei 500 kW, apmoka 20 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos.    Pateikiami keli pavyzdžiai, kaip elektros energijos vartotojai gali apsiskaičiuoti už prijungimo paslaugą mokėtiną sumą:

1 pavyzdys:
Buitinio vartotojo įrenginiai jau yra prijungti prie elektros tinklo, ir jis pageidauja padidinti leistinąją naudoti galią 3 kW. Jei elektros įrenginių prijungimui nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, tuomet tokiam pirmos grupės vartotojui prijungimo įmoka apskaičiuojama taip:
 5,63 Eur x 3 kW = 16,89 Eur be PVM  arba  19,44 Lt x 3 kW = 58,32 Lt be PVM.

2 pavyzdys:
Buitinis vartotojas pageidauja naudoti (įrengti) 15 kW leistinosios naudoti galios ir nuo prijungimo prie elektros tinklų taško iki sklypo ribos yra 50 metrų, vartotojo įrenginių prijungimui reikia plėtoti elektros tinklą (pvz., nutiesti elektros liniją, įrengti naują ar rekonstruoti seną transformatorių pastotę, transformatorinę, skirstomąjį punktą, pakeisti elektros liniją ar pan.). Toks antros grupės vartotojas už prijungimo paslaugą mokės:
 25,32 Eur x 15 kW + 4,36 Eur x 50 m = 597,80 Eur be PVM arba 87,42 Lt x 15 kW + 15,05 Lt x 50 m =2063,80 Lt be PVM.


Nebuitiniai vartotojai apmoka 40 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:


Vartotojų grupė
Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, be PVM Įkainis už 1 m
nutiesto elektros tinklo, be PVM
I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;  
​​​​Eur
11,25-
​​Lt​   38,84   -
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);
​​​​​Eur
50,64
 8,71
​​​Lt
174,85     
30,07 
III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).
​​​​​Eur
 
20,84
9,01
​​​Lt
​71,96       
31,11

 

* Pastaba:  jei vartotojas savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus, taikoma 10 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio.

 Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai : 2013 m., 2014 m.