Įeiti
Publikuoti: 2020-04-15. Atnaujinta: 2020-04-15

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 2 priedas


Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo

elektros tinklais tvarkos aprašo

2 priedas

___________________________________________

(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

___________________________________________

(Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

 

AB Energijos skirstymo operatorius

Aguonų g.24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

 

PRAŠYMAS PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ

 

_________

(data)

 

1.              Numatoma įrengti elektros energijos gamybos pajėgumų (elektrinės) galia (atskirų įrenginių suminė nominali galia) ______ (MW) ir generatorių skaičius ____.

2.              Planuojamų pajėgumų plėtrai gautos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos 20___ m._____________ d. ir Nr._______ ir likęs jų galiojimo terminas ___________ (mėn.).

3.              Pasirašyti ketinimų protokolo prašoma (pažymėti tik vieną):

  • (a) siekiant gauti skatinimo kvotą ir ketinant dalyvauti artimiausiame Valstybinės energetikos reguliavimo Tarybos organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;
  • (b) nesiekiant pasinaudoti skatinimo kvota ir neketinant dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.

4.              Laikotarpis, per kurį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, gamintojas pastatys elektrinę, baigs savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateiks Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti ___________ (mėn.).

5.              Gamintojo rekvizitai: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., faksas Nr., atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas. Gamintojo atstovo, pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos.

 

PRIEDAI:

  1. _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad Prašymo 1 punkte nurodytos galios ir tipo elektrinės statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galima.
  2. Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines (dokumentas pateikiamas, jei planuojama statyti vėjo elektrines).
  3. Įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą.
  4. Kita informacija.

 

_____________________                       __________________________________

           (parašas)                                                              (vardas,  pavardė)