Įeiti
Publikuoti: 2020-04-15. Atnaujinta: 2020-04-15

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 1 priedas


Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo

elektros tinklais tvarkos aprašo

1 priedas

PRIJUNGIMO TAŠKO PARINKIMO SĄLYGOS IR KRITERIJAI

1. Elektrinių, kurios prijungiamos su tikslu visą pagamintą elektros energiją atiduoti į skirstomąjį tinklą, savo poreikiams sunaudojant tik tą elektros energijos kiekį, kuris reikalingas elektrinės technologiniams procesams užtikrinti, prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi esamame, prie elektrinės įrengimo vietos artimiausiame, žemos įtampos (0,23 kV−0,4 kV) skirstomajame tinkle, jei prijungiant elektrinę šio tinklo rekonstrukcija nebūtina, kitu atveju prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi vidutinės įtampos (6–35 kV) skirstomajame tinkle. Skirstomojo tinklo operatorius, projektavimo metu nustačius poreikį, gamintojo lėšomis keičia vidutinės įtampos (6−35 kV) skirstomąjį tinklą, t. y. rekonstruoja vidutinės įtampos (6−35 kV) linijas, skirstomuosius punktus,  transformatorių pastotes ir kt. įrenginius.

2. Gaminančių vartotojų ir gamintojų, kurie prisijungia elektrines į savo elektros energiją vartojančių objektų (toliau – Objektas) vidaus elektros tinklus su tikslu į skirstomąjį tinklą generuoti elektros energijos kiekį likusį nuo nesunaudoto savo reikmėms ir ūkio poreikiams, Objekto prijungimo taškas ir riba nekeičiama. Tokiu atveju prijungimo sąlygų išdavimo ar projektavimo metu nustačius poreikį, skirstomojo tinklo operatorius, gamintojo lėšomis, keičia žemos įtampos (0,23 kV−0,4 kV) ir/arba vidutinės įtampos (6−35 kV) skirstomąjį tinklą, t. y. rekonstruoja žemos įtampos (0,23 kV–0,4 kV) ir/arba vidutinės įtampos (6−35 kV) linijas, transformatorines, skirstomuosius punktus,  transformatorių pastotes ir kt. įrenginius.

 

____________