Įeiti
Publikuoti: 2017-08-07. Atnaujinta: 2024-03-22

Elektros tinklų kodeksai


​​​​​​​CACM  

Data Informacija
​2023-03-22
​VERT patvirtino LITGRID AB ir Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos PSO pateiktus pasiūlymus dėl balansavimo pajėgumo​
​2023-06-13


ACER patvirtino Planinių mainų, susijusių su bendru kitos paros prekybos rinkų susiejimu, apimties skaičiavimo metodikos pakeitimus​
​2023-01-30
​Patvirtintas naujas didžiausios kainos ribos koregavimo mechanizmas Europos elektros rinkoms​​
​2021-12-22
ACER patvirtino perkrovų pajamų paskirstymo metodikos pakeitimus Europos elektros energetikos rinkoms​​​
​2021-10-14
ACER konsultuojasi dėl ES elektros energijos balansavimo kainodaros metodikos pakeitimo​
​2020-11-20
Reguliuotojai patvirtino poziciją dėl sąnaudų paskirstymo tarp PSO ir biržos operatorių
​2020-05-19
VERT: susitarta dėl bendro regioninių išlaidų padalijimo tarp šalių 
​2020-02-04
ACER patvirtino elektros energijos rinkų sujungimą reglamentuojančias taisykles
​2019-07-26​Pratęstas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai
​2019-06-28Patvirtinta Bendra koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui
​2019-02-14Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui
​2019-02-08Pratęsiamas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai
2018-05-30
Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti daugiau nei vienas elektros energijos biržos operatorius
2018-03-29Patvirtinta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika
2018-02-02
Siekiama suvienodinti ES prekybos elektros energija platformose taisykles
2018-01-04Keičiasi ES pralaidumų skaičiavimo regionai
2017-01-12 Patvirtinta gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika
2017-08-01Komisija patvirtino, kad Epex Spot gali teikti dienos eigos ir dienos prieš prekybos paslaugas Lietuvoje
2017-06-30Patvirtintas rinkų susiejimo operatoriaus planas
2017-06-15Patvirtintas kitos paros pralaidumo garantavimo terminas
2017-05-25Komisija patvirtino bendro tinklo modelio metodiką
2015-12-15„Nord Pool Spot“ AS – paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius

RfG NC

Data Informacija
​2019-06-28„BDR Thermea Group BV“ panaikintos lengvatinės atėjimo įrinką sąlygos
2018-01-18
Komisija patvirtino leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą
2017-08-07Informacijos teikimo terminai ir bendras modulių pardavimų skaičius Baltijos sinchroninėje zonoje ir Lietuvoje
2017-07-27Komisija skatina pažangių technologijų atsiradimą energetikos sektoriuje

DCC NC

Data
Informacija
​2019-03-27Patvirtinti bendrieji techniniai reikalavimai dėl naujų elektros apkrovos objektų ir operatorių prijungimo
2018-01-18
Komisija patvirtino leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą

HVDC NC

Data
Informacija
​2019-05-07Patvirtinti bendri elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo techniniai reikalavimai
2018-01-18
Komisija patvirtino leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą

FCA 

Data Informacija
2023-06-28
VERT įpareigojo Litgrid AB imtis priemonių skatinti išvestinių finansinių priemonių rinkos vystymąsi​
​2021-10-13

ACER patvirtino principus dėl ilgalaikių perdavimo teisių garantijų ir kompensacijų išlaidų dalinimosi užtikrinimo ES​
​2021-08-19
Priimtas sprendimas dėl elektros kainų skirtumų rizikos draudimo galimybių
​2021-07-22
ACER paskelbė viešą konsultaciją dėl ilgalaikių perdavimo teisių paskirstymo taisyklių harmonizavimo
​2020-11-19
ACER grąžino taisymui Baltijos pajėgumų skaičiavimo regiono ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo metodiką
​2020-11-05
ACER patvirtino kaštų dalijimosi principus, kuriais užtikrinamas ilgalaikių perdavimo teisių kompensavimas
​2020-07-31ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikos
​2020-07-16ACER svarstys metodiką dėl Baltijos regiono ilgojo laikotarpio tarpzoninių elektros energijos pajėgumų paskirstymo
2018-03-01
Komisija patvirtino gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodiką
2017-05-12Būtina skatinti didmeninių elektros energijos rinkų veikimą

EBGL

Data
Informacija
​2022-10-10
ACER priėmė sprendimus dėl pakeitimų, susijusių su Europos balansavimo platformų įgyvendinimo principais​
​2021-11-30
 VERT suderino Disbalanso pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas​
​2021-08-18
ACER priėmė sprendimą dėl tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regione
​2021-04-15
ACER skelbia viešą konsultaciją dėl tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regione 
​2020-12-18
​Patvirtintas prašymas atidėti 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpio taikymą
​2020-07-21
ACER skelbia sprendimus, padedančius harmonizuoti ES elektros energijos balansavimo rinką
​2020-07-14ACER skelbia sprendimus dėl naujų tolimesnės integracijos į ES elektros energijos balansavimo rinkas taisyklių
​2020-06-18VERT: visiems asinchroniškai sujungtiems PSO patvirtintos bendros atsiskaitymo taisyklės dėl numatytų energijos mainų
​2020-04-17 VERT: patvirtinta bendra atsiskaitymų tvarka dėl nenumatytų energijos mainų Baltijos šalių PSO
​2020-02-03ACER patvirtino sprendimus, susijusius su bendros ES elektros energijos balansavimo rinkos sukūrimu
​2020-01-28
Patvirtinta tvarka, kaip tarp asinchroniškai sujungtų PSO bus atsiskaitoma dėl nenumatytų energijos mainų
​2019-10-04Patvirtintos standartinės balansavimo paslaugų teikimo sąlygos
2019-06-28
Patvirtintos Disbalanso pirkimo−pardavimo sutarties standartinės sąlygos pagal ES reglamento reikalavimus

SOGl

Data
Informacija
​2021-06-21
ACER patvirtino europinio koordinuoto tinklo eksploatavimo saugumo analizės metodikų pakeitimus 
​2020-11-03
Patvirtintos bendrosios nuostatos dėl visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono PSO  regioninio tinklo eksploatavimo saugumo koordinavimo
​2019-07-31ACER patvirtino koordinuotos tinklo eksploatavimo saugumo analizės, įrenginių svarbos atjungimo koordinavimui vertinimo elektros sektoriuje metodikas
2019-01-17 Patvirtinti Pagrindiniai organizaciniai reikalavimai, funkcijos, pareigos, susiję su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu
2018-09-20Patvirtinta bendrų tinklo modelių sudarymo metodika

ER NC

Data
Informacija
​2021-10-08
​VERT patvirtino PSO metodikas dėl rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta​


Informacijos teikimo terminai ir bendras modulių pardavimų skaičius Baltijos sinchroninėje zonoje ir Lietuvoje