Įeiti
Publikuota: 2017.08.07. Atnaujinta: 2020.07.31

Elektros tinklų kodeksai


CACM  NC:

Data Informacija
​2020-02-04ACER patvirtino elektros energijos rinkų sujungimą reglamentuojančias taisykles
​2019-07-26​Pratęstas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai
​2019-06-28Patvirtinta Bendra koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui
​2019-02-14Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui
​2019-02-08Pratęsiamas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai
2018-05-30
Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti daugiau nei vienas elektros energijos biržos operatorius
2018-03-29Patvirtinta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika
2018-02-02
Siekiama suvienodinti ES prekybos elektros energija platformose taisykles
2018-01-04Keičiasi ES pralaidumų skaičiavimo regionai
2017-01-12 Patvirtinta gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika
2017-08-01Komisija patvirtino, kad Epex Spot gali teikti dienos eigos ir dienos prieš prekybos paslaugas Lietuvoje
2017-06-30Patvirtintas rinkų susiejimo operatoriaus planas
2017-06-15Patvirtintas kitos paros pralaidumo garantavimo terminas
2017-05-25Komisija patvirtino bendro tinklo modelio metodiką
2015-12-15„Nord Pool Spot“ AS – paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius

RfG NC:

Data Informacija
​2019-06-28„BDR Thermea Group BV“ panaikintos lengvatinės atėjimo įrinką sąlygos
2018-01-18
Komisija patvirtino leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą
2017-08-07Informacijos teikimo terminai ir bendras modulių pardavimų skaičius Baltijos sinchroninėje zonoje ir Lietuvoje
2017-07-27Komisija skatina pažangių technologijų atsiradimą energetikos sektoriuje

DCC NC:

Data
Informacija
​2019-03-27Patvirtinti bendrieji techniniai reikalavimai dėl naujų elektros apkrovos objektų ir operatorių prijungimo
2018-01-18
Komisija patvirtino leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą

HVDC NC:

Data
Informacija
​2019-05-07Patvirtinti bendri elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo techniniai reikalavimai
2018-01-18
Komisija patvirtino leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą

FCA implementation:

Data Informacija
​2020-07-31ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikos
​2020-07-16ACER svarstys metodiką dėl Baltijos regiono ilgojo laikotarpio tarpzoninių elektros energijos pajėgumų paskirstymo
2018-03-01
Komisija patvirtino gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodiką
2017-05-12Būtina skatinti didmeninių elektros energijos rinkų veikimą

EBGL NC:

Data
Informacija
​2020-07-21ACER skelbia sprendimus, padedančius harmonizuoti ES elektros energijos balansavimo rinką
​2020-07-14ACER skelbia sprendimus dėl naujų tolimesnės integracijos į ES elektros energijos balansavimo rinkas taisyklių
​2020-06-18VERT: visiems asinchroniškai sujungtiems PSO patvirtintos bendros atsiskaitymo taisyklės dėl numatytų energijos mainų
​2020-04-17 VERT: patvirtinta bendra atsiskaitymų tvarka dėl nenumatytų energijos mainų Baltijos šalių PSO
​2020-02-03ACER patvirtino sprendimus, susijusius su bendros ES elektros energijos balansavimo rinkos sukūrimu
​2020-01-28Patvirtinta tvarka, kaip tarp asinchroniškai sujungtų PSO bus atsiskaitoma dėl nenumatytų energijos mainų
​2019-10-04Patvirtintos standartinės balansavimo paslaugų teikimo sąlygos
2019-06-28
Patvirtintos Disbalanso pirkimo−pardavimo sutarties standartinės sąlygos pagal ES reglamento reikalavimus

SOGl:

Data
Informacija
​2019-07-31ACER patvirtino koordinuotos tinklo eksploatavimo saugumo analizės, įrenginių svarbos atjungimo koordinavimui vertinimo elektros sektoriuje metodikas
2019-01-17 Patvirtinti Pagrindiniai organizaciniai reikalavimai, funkcijos, pareigos, susiję su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu
2018-09-20Patvirtinta bendrų tinklo modelių sudarymo metodika