Įeiti
Publikuoti: 2015-10-28. Atnaujinta: 2022-11-23

Leidimų/licencijų turėtojai


​​​​​​Leidimais reguliuojama ši veikla:
Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

Nepriklausomo elektros energijos paklausos telkimo leidimai

Leidimai plėto​ti​​ ​elektros energijos gamybos pajėgumus (leidimai galioja 36 mėn.)​ (atnaujinta 2022-11-21)
​​​Leidimai gaminti​​​​​​​​​​​​​​​​​ elektros energiją (galioja neterminuotai) (atnaujinta 2022-11-21)
​​Leidimai importuoti​ elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2022-07-05)
Leidimai eksportuoti​ elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2022-07-08)
Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama ši veikla:
elektros energijos perdavimas
elektros energijos skirstymas
visuomeninis ​elektros energijos tiekimas


SVARBU. Informacija apie leidimų ir licencijų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą.