Įeiti
Publikuoti: 2015-10-28. Atnaujinta: 2021-12-28

Leidimų/licencijų turėtojai


Leidimais reguliuojama ši veikla:
Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

Nepriklausomo elektros energijos paklausos telkimo leidimai

Leidimai plėto​ti elektros energijos gamybos pajėgumus (leidimai galioja 36 mėn.)​ (atnaujinta 2021- 12-28)
​​​Leidimai gaminti​​​ elektros energiją (galioja neterminuotai) (atnaujinta 2021- 12-28)
​​Leidimai importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2020-11-06)
Leidimai eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2020-08-14)
Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama ši veikla:
elektros energijos perdavimas
elektros energijos skirstymas
visuomeninis ​elektros energijos tiekimas


SVARBU. Informacija apie leidimų ir licencijų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą.