Įeiti
Publikuoti: 2015-10-28. Atnaujinta: 2024-04-03

Leidimų/licencijų turėtojai​​​​​​​​​​​​​​​​Leidimais reguliuojama ši veikla:
Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

Nepriklausomo elektros energijos paklausos telkimo leidimai

Piliečių energetikos bendrijos statuso turėtojai

​Atsinaujinančių išteklių energijos ben​drijų statuso turėtojai​

​Leidimai plėto​ti elektros energijos gamybos paj​ėgumus_elektrinės (atnaujinta 2024-03-31)

Leidimai plėto​ti elektros energijos gamybos pa​jėgumus_hibridinės elektrinės (atnaujinta 2024-03-31)

​Leidimai plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (atnaujinta 2024-01-31 )

Leidimai ga​m​inti​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​elektros energiją (galioja neterminuotai) (atnaujinta 2024-03-31)

Leidimai generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių (2024-01-31 )​​

Leidimai importuoti​ elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2022-07-05)

Leidimai eksportuoti​ elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2022-07-08)
​​Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama ši veikla:
elektros energijos perdavimas
elektros energijos skirstymas
visuomeninis ​elektros energijos tiekimas


SVARBU. Informacija apie leidimų ir licencijų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą.