Įeiti
Publikuoti: 2015-06-15. Atnaujinta: 2015-06-15

Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (2014 m.)


Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (100 proc.): 


Vartotojų grupė
Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą
ar padidinimą, be PVM
Įkainis už 1 m
nutiesto elektros tinklo, be PVM
I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojas)
Eur 35,0420,85
​Lt 121​​72
II grupė ( vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius))​Eur 246,4720,85
​​Lt ​ 851​72
III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai))​​Eur   86,8919,98
​​​Lt ​300​69
IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai))​​​Eur 61,4022,88
​​​​Lt ​   212​79

 

Buitiniai vartotojai, taip pat vartotojai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše (kol kas toks sąrašas nėra patvirtintas) nurodyti kaip socialiai pažeidžiami vartotojai, apmoka 20 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:


Vartotojų grupė
Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, be PVMĮkainis už 1 m nutiesto elektros tinklo, be PVM
I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių)ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojas)
​​​​Eur
7,014,17
​Lt ​24,2​14,4
II grupė ( vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius))*
​​​​Eur
 49,29
4,17
​​Lt
​170,2
14,4
III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai))*
​​​​​Eur
17,38
4,00
​​Lt
​ 60
​13,8
IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai))*
​​​​Eur
12,28
 4,58
​​Lt
​42,4 
​15,8

 

* Pastaba:  jei vartotojas savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus, taikoma 40 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio.

Buitiniai vartotojai, kurie pageidauja įrengti ar didinti leistinąją naudoti galią daugiau nei 500 kW, apmoka 20 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos.    Pateikiami keli pavyzdžiai, kaip elektros energijos vartotojai gali apsiskaičiuoti už prijungimo paslaugą mokėtiną sumą:


1 pavyzdys:

Buitinio vartotojo įrenginiai jau yra prijungti prie elektros tinklo, ir jis pageidauja padidinti leistinąją naudoti galią 3 kW. Jei elektros įrenginių prijungimui nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, tuomet tokiam pirmos grupės vartotojui prijungimo įmoka apskaičiuojama taip:

7,01 Eur x 3 kW = 21,03 Eur be PVM  arba  24,2 Lt x 3 kW = 72,6 Lt be PVM.


2 pavyzdys:

Buitinis vartotojas pageidauja naudoti (įrengti) 15 kW leistinosios naudoti galios ir nuo prijungimo prie elektros tinklų taško iki sklypo ribos yra 50 metrų, bet vartotojų įrenginių prijungimui reikia plėtoti elektros tinklą (pvz., įrengti naują ar rekonstruoti seną transformatorių pastotę, transformatorinę, skirstomąjį punktą, pakeisti elektros liniją ar pan.). Toks antros grupės vartotojas už prijungimo paslaugą mokės:

49,29 Eur x 15 kW + 4,17 Eur x 50 m = 947,85 Eur be PVM arba 170,2 Lt x 15 kW + 14,4 Lt x 50 m = 3273 Lt be PVM.


Nebuitiniai vartotojai apmoka 40 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:


Vartotojų grupė
Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, be PVMĮkainis už 1 m
nutiesto elektros tinklo, be PVM
I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių)ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojas)
​​​​Eur
 14,028,34
​​Lt​    48,4   28,8 ​
II grupė ( vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius))*
​​​​​Eur
98,59
 8,34
​​​Lt
​ 340,4
     
​28,8
 
III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai))*
​​​​​Eur
 
  34,75
7,99
​​​Lt
​   120
       
27,6
IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai))*
​​​​​Eur
      24,56
 9,15
​​​Lt
​      84,831,6


* Pastaba:  jei vartotojas savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus, taikoma 10 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio.

2013 m. Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai