Įeiti
Publikuoti: 2019-03-25. Atnaujinta: 2019-07-02

Informacijos teikimo terminai ir bendras modulių pardavimų skaičius Baltijos sinchroninėje zonoje ir Lietuvoje


2019 m. birželio 27 d. „BDR Thermea Group BV“ panaikintos išimtinės (lengvatinės) atėjimo į rinką sąlygos (daugiau informacijos rasite čia).

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631 (toliau – Reglamentas) 69 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos energetikos reguliuoavimo institucijos patvirtinttų elektros energijos generatorių modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų Lietuvoje sąrašas:
 „BDR Thermea Group BV“ eVita modulio modeliai eVita 25s, eVita 25s – p, eVita 28c and eVita 28c – p “, pagal egzaminavimo sertifikatą Nr. CE 645188.

Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 1 dalimi, besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašas (MW ir parduotais vienetais) per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje1 ir taip pat besiformuojančių technologijų bendrai generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašas (MW ir parduotais vienetais) Baltijos sinchroninėje zonoje2

Paraiškos numeris Paraiškos data Ataskaitinis laikotarpis Pranešėjas Besiformuojanti technologija Besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašas (MW ir parduotais vienetais) per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje1 Besiformuojančių technologijų bendrai generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašas (MW ir parduotais vienetais) Baltijos sinchroninėje zonoje2
1 Liepos 17 d. 2017Gegužės  17 d. – Liepos 16 d.  2017 BDR Thermea Group B.VPGM´s: Evita 25s, Evita 28c0.000 MW (0 parduoti vienetai)0.000 MW (0 parduoti vienetai)
2 Rugsėjo 17 d. 2017Liepos  17 d. – Rugsėjo 16 d. 2017BDR Thermea Group B.V000
3 Lapkričio 17 d. 2017Rugsėjo 17 d. – Lapkričio 16 d. 2017BDR Thermea Group B.V000
4 Sausio 17 d.2018 Lapkričio 17 d. 2016 – Sausio 16 d. 2018BDR Thermea Group B.V000
5 Kovo 17 d. 2018Sausio 17 d. – Kovo 16 d. 2018BDR Thermea Group B.V000
6 Gegužės 17 d. 2018Kovo 17 d. – Gegužės 16 d. 2018BDR Thermea Group B.V000
7 Liepos 17 d. 2018Gegužės 17 d. – Liepos 16 d. 2018
8Rugsėjo 17 d. 2018Liepos 17 d. –  Rugsėjo 16 d. 2018
9 Lapkričio 17 d. 2018Rugsėjo 17 d. –  Lapkričio 16 d. 2018
10Sausio 17 d. 2019Lapkričio 17 d. 2018 –  Sausio 16 d. 2019
11Kovo 17 d. 2019 Sausio 17 d. – Kovo 16 d. 2019
12Gegužės 17 d. 2019Kovo 17 d. –  Gegužės 16 d. 2019


Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 2 dalimi, jei prie tinklo prijungtų elektros energijos gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, prijungtų prie Lietuvos elektros tinklų bendras didžiausias pajėgumas viršija 0,903 MW slenkstinę vertę, atitinkamai Komisija priskyrimą prie besiformuojančių technologijų atšaukia.

Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 1 dalimi, BDR Thermea Group BV privalo pateikti informaciją apie pardavimų duomenis Lietuvoje adresu: [email protected]