Įeiti
Publikuoti: 2021-12-01. Atnaujinta: 2021-12-01

elektros kainos viršutinės ribos 2021 m. II pusmečiui
Nustatytos visuomeninės elektros kainos viršutinės ribos 2021 m. II pusmečiui

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą 2021 m. II pusmečiui. Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2021 m. liepos 1 d. yra 12,385 ct/kWh be PVM.

 

1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara nuo 2021 m. liepos 1 d., ct/kWh be PVM

1 pav. II pusm. tarifai.JPG

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

  1. Elektros energijos įsigijimo kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;
  2. Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais;
  3. Sisteminių paslaugų kaina – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.
  4. Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.
  5. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina– skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.
  6. Visuomeninio tiekimo kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.
  7. Papildoma dedamoji prie skirstymo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti (bus taikoma iki 2027-12-31).

2 pav. Vidutinės elektros energijos kainos ŽĮ vartotojams 2020 m. ir 2021 m. palyginimas, ct/kWh (be PVM)  

 

2 pav. II pusm. tarifai.JPG

Patvirtinti 2021 m. II pusm. elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis"* 2021 m. II pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 5000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.

Populiariausias „Standartinis" vienos laiko zonos tarifas didėja 7,8 proc. (1,1 ct/kWh) iki 15,2 ct/kWh (su PVM), dviejų laiko zonų – 9,9 proc. (1,6 ct/kWh) iki 17,7 ct/kWh (dienos) ir 6 proc. (0,6 ct/kWh) iki 10,6 ct/kWh (nakties ir savaitgalio).

Detali informacija apie kiekvieno tarifo plano tarifus čia: https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/tarifai/visuomeniniai-tarifai-eso-galiojantys.aspx

Lietuva Europos Sąjungos kontekste

Lietuvoje visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems 1 000 – 2 500 kWh elektros energijos, yra 44,8 proc. mažesnė už ES vidurkį.

3 pav. „Eurostat" buitinių vartotojų elektros energijos kainos 2020 m. II pusm. (su mokesčiais)

 

3 pav II pusm tarifai.JPG


* UAB „Ignitis" yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

visuomeninio tiekimo kaina.​