Įeiti
Publikuoti: 2017-11-14. Atnaujinta:

Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos (2011–2017 m. archyvas)


LITGRID AB teikia elektros perdavimo ir sistemines paslaugas, būtinas užtikrinti elektros sistemos funkcionavimą - balansavimą, reikalingo rezervo palaikymą, įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimą, dažnio ir tarpsisteminių mainų valdymą.

Perdavimo paslaugos kaina nurodyta eurais (be PVM) pagal paslaugų rūšis skirstomiesiems tinklams ir vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo tinklo:

Perdavimo sistemos operatoriaus taikomos diferencijuotos perdavimo paslaugos kainos Mato vnt. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

2016 m.

2017 m.
Galios dedamoji, kai nuosavybės riba yra tarp 330-110 kV įtampos įrenginių Eur/kW per mėnesį1,1591,391 1,4481,2931,021 1,293​1,291
Galios dedamoji, kai nuosavybės riba yra tarp 35-6 kV įtampos įrenginių Eur/kW per mėnesį 1,9701,4151,4551,2991,0271,3261,401​
Energijos dedamoji, kai nuosavybės riba yra tarp 330-110 kV įtampos įrenginiųct/kWh0,3990,4030,4180,3870,340 0,441​0,429
Energijos dedamoji, kai nuosavybės riba yra tarp 35-6 kV įtampos įrenginių ct/kWh0,679 0,4330,4440,4140,3680,469​0,468
Diferencijuota galios rezervavimo paslaugos kaina- galios dedamoji Eur/kW per mėnesį 0,8650,9861,4340,6650,505
1,934/
1,5384
​1,538
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina ct/kWh1,742,04

2,716/

0,903*

2,068/
0,945*
0,913/
0,939*

1,542/

1,392*

1,386/
1,466*
Reakyviosios energijos kaina už generavimąct/kVarh0,1030,1030,1030,0970,1020,142​0,142
Reakyviosios energijos kaina už naudojimąct/kVarh0,052 0,0520,0520,0490,0510,071​0,071
Įėjimo į tinklą kaina **ct/kWh
0,070/
0,0801
0,080
0,080/
0,0702
0,070
0,070/
0,0603
0,060/
0,0504
​0,050
„G“ komponentė ct/kWh--- - --​-

* - gamintojams (termofikacinėms elektrinėms), vartojantiems pasigamintą elektros energiją savo reikmėms.

**- Perdavimo sistemos operatoriaus taikoma kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 (angl. – ITC clearing and settlement multi-year agreement; toliau – Sutartis) šalys. Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinus naują tarifą, nauja kaina taikoma iš karto po atitinkamų tvarkos pakeitimų paskelbimo  Teisės aktų registre.     

1- taikoma nuo 2011 m. balandžio 27 d.

2- taikoma nuo 2013 m. birželio 2 d.

3- taikoma nuo 2015 m. gegužės 22 d.

4- taikoma nuo 2016 m. liepos 1 d.

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

1. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią diferencijuota perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos kainos galios dedamąja Eur/kW per mėnesį;

2. už faktiškai iš perdavimo tinklo perduotos elektros energijos kiekį per mėnesį diferencijuota perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos kainos energijos dedamąja ct/kWh;

3. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią galios rezervavimo paslaugos kaina Eur/kW per mėnesį.

Nustatyti gamintojai, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina ir nediferencijuota galios rezervavimo paslaugos kaina.

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau, moka už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą ir už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo.