Įeiti
Publikuoti: 2022-10-25. Atnaujinta: 2022-10-25

Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos 2011-2019 m.


Nr.Pavadinimas2011 m.​2012 m.201 3 m.2014 m.2015 m.2016 m.2017 m.2018 m.2019 m.
1.AEI gamyba, balansavimas ir centralizuota prekybamln. Eur26,99

36,9853,35162,49863,27893,243111,372114,217108,359
2.Termofikacinių elektrinių gamybamln. Eur24,8233,9348,7127,2417,790000
3.Lietuvos elektrinės gamybamln. Eur89,9496,479136,46277,67050,590000
4.Lietuvos elektrinės pastoviosios sąnaudosmln. Eur10,8518,8670000000
5.Lietuvos elektrinės rezervaimln. Eur--4,1590025,14634,30826,9390
6.Strateginiai elektros gamybos projektai (VAE)mln. Eur--0000000
7.Strateginiai infrastruktūros projektai (NordBalt)mln. Eur26,6524,6224,6223,1720,27319,588000
8.Ignalinos AEmln. Eur000000000
9.AEI prijungimas prie perdavimo ir skirstomųjų tinklųmln. Eur0,230,0490,131-0,0495,140,5450,0453,8850,381
10.Tinklų plėtra dėl AEImln. Eur0000-0,003-0,003-0,139-0,1230
11.Rinkos operatoriaus sąnaudosmln. Eur---000000
12.Administravimasmln. Eur0,140,140,140,14  0,140,1620,1620,1620,195
13.Prognozuojamas likučių saugojimo rezultatas (palūkanos)mln. Eur00-0,17-0,2300000
14.Skolinimosi priemonių rezultatasmln. Eur-----0,2410,050,0340,033
15.Prijungimo pajamos (AEI gamintojų sumokama dalis tinklų operatoriams)mln. Eur0-0,31---1,470-0,04900
16.Saulės elektrinių išlaidų kompensavimasmln. Eur---1,0012,4360,0220,03500
17.Elektros energetikos įstatymo 74straipsnio 2 dalyje numatytas VIAP lėšų grąžinimas[1]----------
18.Iš viso VIAP biudžetasmln. Eur179,62210,75267,407191,452158,171138,944145,784145,114108,968
19.Neatitikimai už praėjusius metusmln. Eur-1,85-1,18-17,266,793  1,9114,0720,4590,157-9,392
20.VIAP lėšos, surinktinos vartotojų kalendoriniais metaismln. Eur177,77209,58250,15198,24  160,081153,016146,243145,27199,576


Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos 2011–2019 metais, euro ct/kWh (be PVM) 

Vartotojų grupės2011 m.2012 m.​​2013 m.2014 m.2015 m.2016 m. I pusm.2016 m. II pusm.2017 m.2018 m.2019 m.
IGamintojai (termofikacinės elektrinės), vartojantys pasigamintą elektros energiją savo reikmėms

 

1,74*

 

2,04*

0,9030,9460,9451,7091,6281,4661,3040,903
IIVisi asmenys, išskyrus gamintojus (termofikacines elektrines), vartojančius pasigamintą elektros energiją savo reikmėms2,7162,0681,6421,5771,4971,3861,3500,903​