Įeiti

Kokiu atveju tiekėjas gali keisti sutartyje nurodytą elektros kainą/tarifą/fiksuotą mėnesinį mokestį?


Dėl elektros energijos tiekimo kainos vartotojas ir tiekėjas susitaria sutartyje. Sutartyje  nustatyta elektros energijos kaina gali būti keičiama, atliekant sutarties sąlygų keitimą, apie kurį vartotojas informuojamas raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis,  kartu su informacija apie keičiamą kainą, vartotojas taip pat  turi būti informuojami apie galimybę nutraukti sutartį, jei keičiama elektros kaina netenkina. Tai reiškia, kad jei vartotojo keičiama elektros energijos kaina netenkina, jis  turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį ir kreiptis į kitą tiekėją, kurio tiekimo kaina jam yra priimtina.