Įeiti

Kokios sankcijos laukia nusprendus pakeisti pasirinktą tiekėją?


Vartotojas elektros energijos tiekėją gali pasirinkti laisvai ir turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su tiekėju, įgyvendinęs teisės aktuose numatytus reikalavimus. Pagrindinės sąlygos prieš nutraukiant sutartį su tiekėju yra laiku apie tai pranešti energijos tiekėjui bei iki galo atsiskaityti už suteiktą energiją bei kitas paslaugas. Vartotojui tinkamai įgyvendinus sąlygas numatytas sutartyje sudarytoje su tiekėju dėl sutarties nutraukimo sankcijos nėra taikomos. Visa informaciją apie sutarties nutraukimo sąlygas teikia energijos tiekėjai. Tokia informacija privalo būti pateikiama su energijos tiekėjais sudaromose sutartyse.​