Įeiti

Kaip sudarant sutartį elektroniniu būdu tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį?


Vartotoją, kuris prašymą sudaryti sutartį su tiekėju pateikia elektroniniu būdu identifikuoti galima saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba.