Įeiti

Kaip paskaičiuoti, kokia sąskaita už elektros energiją galėtų būti ateityje, pasirinkus nepriklausomą elektros tiekėją?


Sutartyje privalo būti nurodyta galutinė elektros energijos kaina arba jos apskaičiavimo principai, į kainą įtraukiant elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamąsias dalis ir visus mokesčius. Sutartyje taip pat privalo būti nurodytos priemonės, kuriomis vartotojas gali gauti naujausią informaciją apie visas tiekėjo taikomas kainas, tarifus ir mokesčius.

Taigi, preliminari kaina vartotojui galėtų būti paskaičiuojama remiantis žinomu vartotojo elektros energijos suvartojimo kiekiu – jeigu žinomas tik bendras metinis elektros energijos suvartojimas, tuomet tiekėjo kaina (nurodant visas dedamąsias) ir kaina už elektros energijos persiuntimo paslaugą pateikiama vidutiniškai kiekvienam mėnesiui. Tačiau tokiu būdu paskaičiavus, gali būti neatitikimų, kadangi vasaros ir žiemos laiku elektros energijos suvartojimas dažniausiai skiriasi, todėl reikėtų žinoti vartotojo žiemos metu suvartojamos elektros kiekį ir vasaros metu ir pagal tai apskaičiuoti preliminarią kainą.