Įeiti

Į ką kreiptis, jeigu kyla neaiškumų dėl sutarties sąlygų?


Vartotojai dėl visų klausimų, susijusių su sutarties sąlygų taikymu, turėtų kreiptis į sutarties sąlygas parengusi nepriklausomą elektros energijos tiekėją.​