Įeiti
Publikuoti: 2022-07-08. Atnaujinta: 2022-07-08

ELEKTROS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2022 M. I PUSMEČIUI


Nustatytos visuomeninės elektros kainos viršutinės ribos 2022 metams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą 2022 metams. Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2022 m. sausio 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos (ŽĮ) tinklų, yra 13,573 ct/kWh be PVM. Iš visos buitinių vartotojų suvartojamos elektros energijos 99,98 proc. yra suvartojama ŽĮ tinkle.

1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara ŽĮ tinkle nuo 2022 m. sausio 1 d., ct/kWh be PVM

Paveikslėlis11.png

Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2022 m. sausio 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos (VĮ) tinklų, yra 10,410 ct/kWh be PVM.

2 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara VĮ tinkle nuo 2022 m. sausio 1 d., ct/kWh be PVM

Paveikslėlis22.png

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

1.  Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;

2.  Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:

a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

b) Sisteminių paslaugų kaina – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.

3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.

4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.

5. Papildoma dedamoji prie skirstymo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, visuomeninio tiekimo pajamų skirtumus, susidariusius dėl prognozuotų ir faktinių pajamų neatitikimo, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti (bus taikoma iki 2025-12-31).

3 pav. Vidutinės elektros energijos kainos ŽĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM) 

Paveikslėlis33.png

4 pav. Vidutinės elektros energijos kainos VĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM)  

Paveikslėlis44.png

5 pav. Vidutinė elektros energijos kaina VĮ ir ŽĮ vartotojams 2021 m. I pusm. ir 2021 m. II pusm., ct/kWh (be PVM)
Paveikslėlis55.png

Patvirtinti 2022 m. elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis"* 2022 m. elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 5000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas sieks 16,7 cento už kilovatvalandę (su PVM) – 9,9 proc., arba 1,5 cento daugiau negu šiuo metu (15,2 cento). Dviejų laiko zonų dienos tarifas didės 6,8 proc. (1,2 cento) iki 18,9 cento, o nakties – 17 proc. (1,8 cento) iki 12,4 cento.

Detali informacija apie kiekvieno tarifo plano tarifus čia: https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/tarifai/visuomeniniai-tarifai-eso-galiojantys.aspx

Lietuva Europos Sąjungos kontekste

Lietuvoje visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems 1 000 – 2 500 kWh elektros energijos, yra 44,8 proc. mažesnė už ES vidurkį.

6 pav.  Buitinių vartotojų elektros energijos kainos 2021 m. I pusm. (su mokesčiais), „Eurostat" duomenys

Paveikslėlis66.png

* UAB „Ignitis" yra​ visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.​

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:

viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

visuomeninio tiekimo kaina.​