Įeiti
Publikuoti: 2021-02-02. Atnaujinta: 2021-02-02

2020 M. ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIAI


I. BAZINIAI ĮKAINIAI, NAUDOJAMI NUSTATYTI BUITINIŲ IR NEBUITINIŲ VARTOTOJŲ ĮKAINIAIMS (atitinka 100 proc.)

Vartotojų grupė
1 kW leistinosios naudoti galios įrengimo ar padidinimo įkainis, Eur (be PVM)
1 m elektros tinklo nutiesimo įkainis, Eur (be PVM)

Projekto parengimo įkainis, Eur (be PVM)

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur (be PVM)

I grupė17,19netaikomasnetaikomasnetaikomas
II grupė135,6934,93696,48696,48
III grupė85,3439,381013,291 013,29
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą1 060,00
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia ne mažesnė kaip 1 MWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą2 801,24

 

Įkainis už galią – mokamas priklausomai nuo naujai įsirengiamos ar didinamos galios dydžio;

Įkainis už tinklą – mokamas priklausomai nuo tiesiamo tinklo trumpiausio geometrinio atstumo metrų skaičiaus;

Įkainis už projektą – mokamas, jei projektą rengia skirstomųjų tinklų operatorius;

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina – suma, kuri kompensuojama vartotojui, kai šis vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą.

I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo  14 punktu, rengia ir derina vartotojai;

II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);

III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

II. ĮKAINIAI BUITINIAMS IR SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIEMS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJAMS (atitinka 20 proc.)

Vartotojų grupė
1 kW leistinosios naudoti galios įrengimo ar padidinimo įkainis, Eur (be PVM)1 m elektros tinklo nutiesimo įkainis, Eur  (be PVM)

Projekto parengimo įkainis, Eur (be PVM)

Maksimali projektavimo kaina, Eur (be PVM)*

I grupė3,44
II grupė27,146,99139,30557,19
III grupė17,077,88202,66810,63
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą

 

848,00

atitinka 80 proc. bazinės projektavimo kainos.

1 pavyzdys:

Buitinio vartotojo įrenginiai jau yra prijungti prie elektros tinklo, ir jis pageidauja padidinti leistinąją naudoti galią 3 kW. Jei elektros įrenginių prijungimui nereikia tiesti elektros tinklo ir atlikti tinklų rekonstrukcijos, tuomet tokiam I grupės vartotojui prijungimo įmoka apskaičiuojama taip:

3,44 Eur x 3 kW = 10,32 Eur be PVM. 

 2 pavyzdys: 

Buitinis vartotojas pageidauja naudoti (įrengti) 15 kW leistinosios naudoti galios ir nuo prijungimo prie elektros tinklų taško iki sklypo ribos yra 50 metrų. Vartotojo įrenginiams prijungti reikia plėtoti elektros tinklą (pvz., nutiesti elektros liniją, įrengti naują ar rekonstruoti seną transformatorių pastotę, transformatorinę, skirstomąjį punktą, pakeisti elektros liniją ar pan.). Vartotojas nusprendžia projektą parengti pats. Toks II grupės vartotojas už prijungimo paslaugą mokės:

 27,14 Eur x 15 kW + 6,99 Eur x 50 m – 557,19 Eur= 199,41 Eur be PVM.

III. ĮKAINIAI NEBUITINIAMS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJAMS (atitinka 40 proc.)

Vartotojų grupė
1 kW leistinosios naudoti galios įrengimo ar padidinimo įkainis, Eur (be PVM)1 m elektros tinklo nutiesimo įkainis, Eur  (be PVM)

Projekto parengimo įkainis, Eur (be PVM)

Maksimali projektavimo kaina, Eur (be PVM)*

I grupė6,88
II grupė54,2813,97278,59417,89
III grupė34,1415,75405,32607,97
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą636,00
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia ne mažesnė nei 1 MWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą2 521,11

* 60 proc. nustatytos bazinės projektavimo kainos, išskyrus 1 MW vartotojus – jų kaina atitinka 90 proc. bazinės kainos.

3 pavyzdys: 

Nebuitinis vartotojas pageidauja naudoti (įrengti) 200 kW leistinosios naudoti galios ir nuo prijungimo prie elektros tinklų taško iki sklypo ribos yra 20 metrų. Vartotojo įrenginių prijungimui reikia plėtoti elektros tinklą (pvz., nutiesti elektros liniją, įrengti naują ar rekonstruoti seną transformatorių pastotę, transformatorinę, skirstomąjį punktą, pakeisti elektros liniją ar pan.). Vartotojui projektą parengia operatorius. Toks III grupės vartotojas už prijungimo paslaugą mokės:

34,14 Eur x 200 kW + 15,75 Eur x 20 m + 405,32 Eur= 7 548,32 Eur be PVM