Įeiti
Publikuoti: 2022-07-29. Atnaujinta: 2022-07-29

WACC skaičiavimo duomenys


Taryba, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo", skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Skelbiami duomenys bus taikomi gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonėms nustatant kainų viršutines ribas 2022–2026 m.

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC), kurie įsigalioja ir taikomi nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.:

Rodiklis
Reikšmė
Šaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, proc.2,532
Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2021 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.
Nuosavo kapitalo kainaInvesticijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
- gamtinių dujų perdavimo, skystinimo, laikymo veiklą vykdantiems ūkio subjektams
- nustatant biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifus
5,430


-  gamtinių dujų skirstymo, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų veiklą vykdantiems ūkio subjektams5,349
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,5
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,5
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokestis0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.1,420
Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos premija, proc.5,000
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.

Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β): Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3 p.

- gamtinių dujų perdavimo, skystinimo, laikymo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- nustatant biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifus

0,802

Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų gamtinių dujų perdavimo sektoriaus rizikos matmens aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.1 p.


- gamtinių dujų skirstymo, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų veiklą vykdantiems Ūkio subjektams0,786

Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse  pateikiamų gamtinių skirstymo sektoriaus rizikos matmens duomenų aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.2 p.

Faktinis gamtinių dujų sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, proc.1,700
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 8 p.
Faktinis gamtinių dujų sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, nevertinant tarptautinių finansų institucijų, kurių narė yra Lietuva ir kurių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje (https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos) suteiktų paskolų, proc.2,040
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos p.

 

 2022 m. WACC pagal dujų sektoriaus įmones: 
AB „Amber Grid"
3,94
AB „Energijos skirstymo operatorius"3,98
AB agrofirma „Josvainiai"3,61
UAB „Gren Lietuva"3,72
UAB „Intergas"3,70
UAB „SG dujos"
3,70
AB „Klaipėdos nafta"4,14

​