Įeiti
Publikuoti: 2019-07-09. Atnaujinta: 2019-07-09

PREKYBOS NAFTOS PRODUKTAIS VEIKLA


Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-180 (toliau – Taisyklės).

Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išduodami neterminuotam laikui.

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

Leidimas suteikia teisę verstis leidime nurodyta veikla visoje šalies teritorijoje.

Asmuo siekiantis gauti leidimą Tarybai pateikia:
· nustatytos formos prašymą ir deklaraciją
. Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-240.
· dokumentus, nurodytus Taisyklėse:
· juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, turi pateikti Taisyklių 29 punkte nurodytus dokumentus;
· juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, turi pateikti Taisyklių 31 punkte nurodytus dokumentus;
· juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, turi pateikti Taisyklių 30 punkte nurodytus dokumentus;
·juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, turi pateikti Taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Valstybės rinkliavų dydžiai nustatyti naftos produktų sektoriuje pateikti lentelėje.


PavadinimasValiutaKaina
IšdavimasEur490
PatikslinimasEur112
Pakeitimas
Eur112

Leidimas išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas 5774, surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
LT32 7180 0000 0014 103871800Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, AB