Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-08-17

WACC skaičiavimo duomenys


​Taryba, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo", skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Skelbiami duomenys bus taikomi gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonėms nustatant kainų viršutines ribas 2024–2028 m.

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC), kurie įsigalioja ir taikomi nuo 2023 m. rugpjūčio 18 d.:

​RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra), proc.0,50Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra), proc.0,50Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokestis, proc.0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nuosavo kapitalo kainaInvesticijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
- gamtinių dujų perdavimo, skystinimo, laikymo veiklą vykdantiems ūkio subjektams6,696 
-  gamtinių dujų skirstymo, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų veiklą vykdantiems ūkio subjektams6,6648
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.2,859Ne trumpesnių nei 3468 dienų VVP  aukcionų, vykusių per paskutinius dvylika mėnesių iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos premija, proc.5,0Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β): Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3 p.
- gamtinių dujų perdavimo, skystinimo, laikymo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;0,767Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų gamtinių dujų perdavimo sektoriaus rizikos matmens aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.1 p.
- gamtinių dujų skirstymo, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų veiklą vykdantiems Ūkio subjektams0,761Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų gamtinių skirstymo sektoriaus rizikos matmens duomenų aritmetinis vidurkis, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.2 p.
Faktinis gamtinių dujų sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, nevertinant tarptautinių finansų institucijų, kurių narė yra Lietuva ir kurių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje (https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos) suteiktų paskolų, proc.2,212Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 7 p.
Faktinis gamtinių dujų sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, proc.2,04Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 8 p.
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, proc.4,338Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn. (skaičiuojama nuo 2021 m. liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.

 

 

2024 m.. WACC pagal dujų sektoriaus įmones:​​
AB „Amber Grid"5,04
AB „Energijos skirstymo operatorius"5,03
UAB Gren Lietuva5,09
UAB „Intergas"5,36
AB agrofirma „Josvainiai"4,94
AB „Klaipėdos nafta"*5,06

* Vadovaujantis 2021 m. liepos 29 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-877 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ skolinto kapitalo priedo“ įvertintas 1 procentinio punkto dydžio skolinto kapitalo priedas.

Archyvas: nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 17 d.

Archyvas: nuo 2021 m. rugjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d. 

Archyvas: nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.​

Archyvas: nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 liepos 31 d. 

Archyvas: nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d.

Archyvas: nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d.

Archyvas: nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.