Įeiti
Publikuoti: 2019-08-02. Atnaujinta: 2024-03-27

Leidimai prekiauti naftos produktais


Informacija apie leidimus verstis reguliuojamąja veikla naftos sektoriuje skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch.


Reikalavimai įmonėms
​Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymuLeidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (toliau – Taisyklės).

Leidimai verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis bei nefasuotais naftos produktais išduodami neterminuotam laikui.
Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.
Leidimas suteikia teisę verstis leidime nurodyta veikla visoje šalies teritorijoje.

Asmuo siekiantis gauti leidimą Tarybai pateikia:
 
nustatytos formos prašymą ir deklaracijąFormos pakeistos ir patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-975 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“ pakeitimo“.

 dokumentus, nurodytus Taisyklėse:
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, turi pateikti Taisyklių 29 punkte nurodytus dokumentus;
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, turi pateikti Taisyklių 31 punkte nurodytus dokumentus;
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, turi pateikti Taisyklių 30 punkte nurodytus dokumentus;
- juridinis ar fizinis asmuo, siekiantis verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, turi pateikti Taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Valstybės rinkliavų dydžiai nustatyti naftos produktų sektoriuje pateikti lentelėje.

PavadinimasValiutaKaina
IšdavimasEur490
PatikslinimasEur112
Pakeitimas
Eur112
​Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas 5774, surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
LT32 7180 0000 0014 103871800Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, AB

​​​Svarbesni sprendimai
​2021-04-22
VERT išdavė ir patikslino naftos bei elektros sektorių leidimus
​2021-04-08
​VERT išdavė naftos bei elektros sektorių leidimus 
​2021-03-30
​Išduoti leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje ir prekybai naftos produktais 
​2021-03-18
Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas ir atsisakymas pakeisti leidimus 
​2021-03-12
​VERT išdavė ir pakeitė prekybos naftos produktais leidimus 
​2021-03-04
VERT pakeitė bei atsisakė išduoti prekybos naftos produktais leidimus 
​2021-02-25
VERT atsisakė pakeisti 2 prekybos suskystintomis naftos dujomis leidimus 
​2021-02-19
Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas, atsisakymas pakeisti, panaikinimas 
​2021-02-11
VERT pakeitė prekybos naftos produktais leidimus
​2021-02-04
​VERT pakeitė ir išdavė prekybos naftos produktais leidimus 
​2021-01-28
​VERT pakeitė leidimus verstis prekyba nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis naftos dujomis 
​2021-01-19
UAB „EMSI“ išduotas leidimas verstis prekyba naftos produktais 
​2021-01-18
VERT pakeitė bei išdavė prekybos naftos produktais leidimus 
​2021-01-07
Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas ir panaikinimas  
​2020-12-30
Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas ir sustabdymas 
​2020-12-23
​Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas 
​2020-12-21
Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas ir išdavimas 
​2020-12-11
VERT pakeitė, išdavė, panaikino prekybos naftos produktais leidimus 
​2020-12-03
​VERT pakeitė prekyba naftos produktais leidimus
​2020-12-01
VERT pakeitė prekybos nafta leidimus bei išdavė leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 
​2020-11-26
VERT pakeitė leidimus verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis naftos dujomis 
​2020-11-26
Atsisakyta UAB „Egas.eu“ papildyti mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais leidimą naujomis prekyvietėmis
​2020-11-23Leidimai prekybai naftos produktais ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
​2020-11-20
VERT pakeitė leidimus verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis bei nefasuotasis naftos produktais 
​2020-11-05
Prekyba naftos produktais: pakeista 17 leidimų
​2020-11-03
VERT: išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumas, prekybos naftos produktais leidimas – pakeistas 
​2020-10-30
Prekyba naftos produktais: leidimų išdavimas bei pakeitimas
​2020-10-29
Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais bei prekyba suskystintomis naftos dujomis 
​2020-10-22
VERT pakeitė UAB „DVS Topolis“ išduotą leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis
​2020-10-15Keičiasi prekybos naftos produktais prašymo, deklaracijos ir leidimo formos
​2020-10-15UAB „JUMPS“ toliau vykdys didmeninę prekybą naftos produktais
​2020-10-01UAB „MAKVEŽA“ išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba suskystomis naftos dujomis
​2020-09-25Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas, panaikinimas, sustabdymas, atsisakymas išduoti
​2020-09-10UAB „Circle K Lietuva“ ir UAB „NESTE LIETUVA“ vykdys veiklą naujose prekyvietėse
​2020-08-28UAB „Nivesta“ išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
​2020-08-20VERT išdavė du leidimus prekybai naftos produktais
​2020-08-13UAB „Metano dujų sistemos“ panaikinta licencija verstis prekyba naftos produktais
​2020-08-13Prekyba naftos produktais: išduoti trys leidimai, vienas leidimas pakeistas
​2020-08-06Prekyba naftos produktais: išduoti keturi leidimai, vienas leidimas pakeistas
2020-07-23UAB „Metano dujų sistemos“ panaikintas leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
2020-07-23Prekyba naftos produktais: ūkio subjektai vykdys veiklą naujose prekyvietėse
​2020-07-23UAB „Alauša“ išduoti leidimai prekybai SND ir nefasuotais naftos produktais
​2020-07-21Prekyba naftos produktais: UAB „Lithoil“ ir UAB „Viada LT“ vykdys veiklą naujose prekyvietėse
​2020-07-02UAB „Oilead“ didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais vykdys naujuose terminaluose
​2020-06-25UAB „Aviapaslauga“ ir ko panaikintas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
​2020-06-25Išduotas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
​2020-06-18Prekyba suskystintomis naftos dujomis: vienas leidimas išduotas, vienas - pakeistas
​2020-06-10 ​VERT išdavė tris leidimus prekybai naftos produktais
​2020-06-04VERT pakartotinai sustabdė UAB „Aviapaslauga“ ir Ko leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimą
​2020-06-04Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir verstis mažmenine prekyba naftos produktais bei dujomis
​2020-05-21UAB „Okseta“ vykdys didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais naujoje prekyvietėje
​2020-05-21UAB „Aviapaslauga“ ir ko toliau vykdys didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais
​2020-05-19Prekyba naftos produktais: išduoti du leidimai vykdyti veiklą, vienas leidimas pakeistas
​2020-05-14UAB „VIADA LT“ mažmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais vykdys naujoje prekybos vietoje
​2020-05-07
Prekyba naftos produktais: vienas leidimas išduotas, vienas – panaikintas
​2020-04-30
Prekybos naftos produktais leidimai
​2020-04-23VERT išdavė tris leidimus verstis prekyba naftos produktais
​2020-04-16Išduotas leidimas mažmeninei prekybai suskystintomis naftos dujomis
​2020-04-16Prekyba naftos produktais: du leidimai panaikinti, vienas – sustabdytas
​2020-04-03UAB „Jozita“ mažmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis vykdys naujoje prekyvietėje
​2020-03-31Leidimai vykdyti prekybą naftos produktais
​2020-03-30UAB „GINDANA“ vykdys prekybą naftos produktais 
​2020-03-18VERT: vienam ūkio subjektui atsisakyta išduoti leidimą prekybai naftos produktais, kitam – leidimas patikslintas
​2020-03-13VERT išdavė UAB „Jozita“ leidimą prekybai naftos produktais, leidimą prekybai SND – patikslino
​2020-02-21UAB „Propano ir butano dujų centras“ panaikintas leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 
​2020-02-06Prekyba naftos produktais: du leidimai išduoti, du – patikslinti
​2020-01-28Išduoti du leidimai verstis prekyba naftos produktais, vienas leidimas panaikintas
​2020-01-16Patikslinti prekybos naftos produktais leidimai
​2019-12-30UAB „EMSI“ išduoti leidimai verstis prekyba naftos produktais
​2019-12-20Prekyba naftos produktais: vienas leidimas išduotas, du leidimai panaikinti
​2019-12-13UAB „Baltic Petroleum“ išduoti leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
​2019-12-10UAB „West oil“ išduotas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
​2019-12-05UAB „Viada LT“ išduotas mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais leidimas
​2019-11-29Taryba patikslino UAB „Rūdšilis“ išduotą leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
​2019-11-25Vienas leidimas vykdyti prekybą SND dujomis pakeistas, du – panaikinti
​2019-11-15 ​Panaikinta 13 didmeninės prekybos naftos produktais leidimų, vieno leidimo galiojimo sustabdymas pratęstas
​2019-10-28Patikslintas UAB „Rūdšilis“ išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
​2019-10-18Prekyba naftos produktais: vienas leidimas patikslintas, kitas – panaikintas
​2019-10-11UAB „Alauša" patikslintas leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
​2019-09-27Leidimai verstis didmenine prekyba naftos produktais ir suskystintomis naftos dujomis
​2019-09-02Išduoti leidimai prekiauti naftos produktais
​2019-08-05
UAB „JUMPS“ toliau vykdys didmeninę prekybą naftos produktais
2019-07-26UAB „Sunergus“ toliau vykdys didmeninę prekybą naftos produktais
2019-07-25Didmeninė prekyba naftos produktais: vienai įmonei panaikinti leidimai, kita – toliau vykdys veiklą
2019-07-22Taryba sustabdė keturioms įmonėms leidimus verstis didmenine prekyba naftos produktais
2019-07-18Taryba stabdo UAB „Autoerdvė“ leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
​​​​