Įeiti
Publikuoti: 2015-02-20. Atnaujinta: 2019-06-28

Kas yra REMIT?


REMIT yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, įsigaliojęs 2011 m. gruodžio 28 d. Jis numato pastovią Europos Sąjungos mastu vykstančią didmeninių rinkos produktų stebėseną, kuri:
- apibrėžia piktnaudžiavimą rinka, kuri gali būti traktuojama kaip manipuliavimas rinka, bandymas manipuliuoti rinka ir prekyba, naudojantis viešai neatskleista informacija;
- draudžia piktnaudžiavimą rinka;
- reikalauja efektyviai ir laiku paskelbti viešai neatskleistą informaciją;
- įpareigoja bet kuriuos asmenis, profesionaliai tvarkančius su didmeniniais energetikos produktais susijusius sandorius ir pagrįstai įtariančius, kad sandoris gali pažeisti REMIT 3 ar 5 straipsnius, nedelsiant apie tai pranešti nacionalinei reguliavimo institucijai.

REMIT įgyvendina visiškai naują, dujų ir elektros sektoriams individualiai pritaikytą rinkos stebėjimo struktūrą, padėsiančią atpažinti piktnaudžiavimo atvejus ir nuo jų apsisaugoti Europos energijos rinkose, kuriose energija turi būti prekiaujama laikantis aukščiausių skaidrumo ir vientisumo standartų. REMIT įgyvendinimas yra būtinas, siekiant Europos energijos vartotojams užtikrinti efektyviai ir skaidriai veikiančias rinkas.​

Daugiau informacijos rasite specialiame Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) REMIT portale. Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu [email protected].