Įeiti
Publikuoti: 2015-02-19. Atnaujinta: 2022-04-01

Informacijos atskleidimas


Kai informaciją atskleidžia asmenys, profesionaliai tvarkantys sandorius

Asmenys, profesionaliai tvarkantys sandorius, kurie turi įtarimą dėl prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliavimu rinka, privalo atskleisti šią informaciją per Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) Notifikavimo platformą.  Jei paminėtos platformos veikimas sutriktų, prašome Tarybai pateikti šią užpildytą formą  (atsisiųskite dokumentą .docx formatu) el. paštu [email protected].

Kai informaciją atskleidžia rinkos dalyviai

REMIT 3 straipsnis draudžia prekybą, naudojantis viešai neatskleista informacija. Pagal REMIT 3 straipsnio 4 dalies b punktą yra galimybė šios informacijos atskleidimą atidėti. Tokiu atveju sandorius galima sudaryti siekiant padengti staigius nuostolius, atsiradusius dėl neplanuoto darbo nutraukimo, jeigu to nepadarius rinkos dalyvis negalėtų įvykdyti esamų sutartinių prievolių arba kai tokių veiksmų imamasi susitarus su atitinkamu perdavimo sistemos operatoriumi (arba) operatoriais, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą sistemos veikimą.

Taip pat pagal REMIT 4 straipsnio 2 dalį išskirtiniais atvejais rinkos dalyvis gali savo atsakomybe atidėti viešai neatskleistos informacijos viešą paskelbimą, kad tai nepakenktų jo teisėtiems interesams, jei toks delsimas nesuklaidintų visuomenės ir jei rinkos dalyvis gali užtikrinti tos informacijos konfidencialumą ir, remdamasis ta informacija, nepriima sprendimų dėl prekybos didmeniniais energetikos produktais.

Paminėtomis aplinkybėmis rinkos dalyvis nedelsdamas pateikia tokią informaciją per Agentūros  Notifikavimo platformą.

Agentūros Notifikavimo platforma

Norėdami pranešti apie įtarimą dėl piktnaudžiavimo rinka ar viešai neatskleistos informacijos paskelbimo atidėjimo, spauskite šią nuorodą.

Šiuo metu Agentūra persiunčia visas viešai neatskleistos informacijos atidėjimo paraiškas nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Atitinkamai rinkos dalyvis nėra papildomai prašomas įspėti nacionalinę reguliavimo instituciją.

Jei paminėtos platformos veikimas sutriktų, prašome Tarybai pateikti šią užpildytą formą  (atsisiųskite dokumentą .docx formatu) el. paštu [email protected].​

Daugiau informacijos rasite specialiame Agentūros REMIT portale. Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu [email protected].