Įeiti

Svarbesni įvykiai


 ​Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2020-09-25Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas, panaikinimas, sustabdymas, atsisakymas išduotiDujos, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės, Informacija apie priimtus sprendimus
2020-09-17VERT: gamtinių dujų sektoriaus įmonių ir biržos operatorių finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdytiDujos, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Kitos, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-09-10UAB „Circle K Lietuva“ ir UAB „NESTE LIETUVA“ vykdys veiklą naujose prekyvietėseDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-09-10SND balionų šalinimas daugiabučiuose namuose: skelbiami rangovai, turintys teisę vykdyti darbusDujos, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos
2020-09-04Patvirtintos Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklėsDujos, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-09-03Kokiais atvejais skirstomųjų tinklų operatorius gali vienašališkai nutraukti dujofikavimo sutartį?Dujos, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-09-03AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas perskaičiuoti ūkio subjekto suvartotą gamtinių dujų kiekįDujos, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-09-01Baltijos šalių energetikos reguliuotojų susitikime – dėmesys elektros ir gamtinių dujų rinkomsElektra, Dujos, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas
2020-09-01Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimoElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos
2020-08-28UAB „Nivesta“ išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomisDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-28Rinkos dalyviams: dėl BALTPOOL UAB taikomų prekybos biržoje įkainiųDujos, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-28VERT įvertino, kaip gamtinių dujų įmonės laikosi nustatytų minimalių paslaugų kokybės rodikliųDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-24SVARBU: iki 2020-11-01 būtina kreiptis į VERT dėl leidimų verstis prekyba SND ir nefasuotais naftos produktais patikslinimoDujos, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės
2020-08-20VERT išdavė du leidimus prekybai naftos produktaisDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-19Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimoDujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-08-18AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas perskaičiuoti ūkio subjekto suvartotą gamtinių dujų kiekįDujos, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-17Informacija rinkos dalyviams dėl REMIT ACER 2020-ųjų metų II ketv. apžvalgosElektra, Dujos, Informacija ūkio subjektams
2020-08-17UAB „Ignitis“ įpareigota anuliuoti mokėjimą ūkio subjektui už viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumusDujos, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-14Kviečiame dalyvauti interneto svetainės vartotojų apklausoje dėl informacijos prieinamumo 2020 m.Elektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Vartotojams, Bendradarbiavimas, Kitos
2020-08-13Prekyba naftos produktais: išduoti trys leidimai, vienas leidimas pakeistasDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-13Dėl energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo, pažymų išdavimo bei išvadų teikimo įvykus nelaimingam atvejui darbe ar buityjeElektra, Dujos, Šiluma, Posėdžio sprendimai (kita)
2020-08-13UAB „Metano dujų sistemos“ panaikinta licencija verstis prekyba naftos produktaisDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-11VERT pristato svarbiausius energetikos ir geriamojo vandens sektorių rodikliusElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos
2020-08-11Viešoji konsultacija dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir įkainius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimoElektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos
2020-08-10Vartotojai turi deklaruoti tikslų suvartotą gamtinių dujų kiekįDujos, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-07VERT: vartotojai aktyviai sprendžia klausimus energetikos sektoriujeElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Statistika, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų
2020-08-06Keičiasi Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikaDujos, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-06Patvirtinta tvarka, siekiant palengvinti energetikos inovacijų diegimą Lietuvos energetikos sektoriujeElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (kita)
2020-08-06Prekyba naftos produktais: išduoti keturi leidimai, vienas leidimas pakeistasDujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (dujos)
2020-08-03Savivaldybių prašoma patikrinti daugiabučių namų, kuriuose SND balionams šalinti numatyta valstybės parama, sąrašusDujos, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
1 - 30Pirmyn