Įeiti
Publikuoti: 2023-06-26. Atnaujinta: 2023-06-26

Saugumo dedamoji nuo 2022 m. sausio 1 d.


Saugumo dedamoji nuo 2022 m. sausio 1 d.:

Saugumo dedamoji​252,86​​​​​​Eur/(MWh/parą/metus)
​ ​ ​ ​ ​


SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti149,88
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos28,57
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos29,97
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos0,50
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji43,59
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,35


Saugumo dedamoji nuo 2022 m. gegužės 1 d.:

Saugumo dedamoji​102,98​​​​​​Eur/(MWh/parą/metus)
​ ​ ​ ​ ​ ​
SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti0
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos28,57
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos29,97
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos0,50
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji43,59
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,35