Įeiti
Publikuoti: 2023-06-26. Atnaujinta: 2023-06-26

Saugumo dedamoji nuo 2021 m. sausio 1 d.


Saugumo dedamoji nuo 2021 m. sausio 1 d.

Saugumo dedamoji​348,37​​​​​​Eur/(MWh/parą/metus)
​ ​ ​ ​ ​ ​
SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti153,64
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos158,74
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos17,06
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos0,72
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji17,78
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,42

 ​