Įeiti
Publikuoti: 2023-06-26. Atnaujinta: 2023-06-26

Saugumo dedamoji nuo 2020 m. sausio 1 d.


Saugumo dedamoji nuo 2020 m. sausio 1 d.:

Saugumo dedamoji​​​343,71​​​​​​Eur/(MWh/parą/metus)
​ ​ ​ ​ ​ ​​
SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti194,31
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos124,83
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos21,11
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos1,24
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji1,83
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,39