Įeiti
Publikuoti: 2023-06-23. Atnaujinta: 2023-06-23

Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2016 m. sausio 1 d.


Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2016 m. sausio 1 d.

Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji​​510,16Eur/(MWh/parą/metus) ​​​​​ ​
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti259,84
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina166,66
Nesuvartoto būtinojo kiekio realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamosios82,99
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,67

 

Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2016 m. gegužės 1 d.*

Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji​315,97​​​​​


Eur/(MWh/parą/metus) ​ ​ ​ ​ ​ ​
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti259,84
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos dedamoji72,24
Paskirtojo tiekėjo pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamoji-2,28
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,68
Gamtinių dujų skystinimo kainos dedamoji-6,53
Kompensavimo dėl papildomos saugumo dedamosios dydžio pasikeitimo įvertinimo dedamoji-7,98

 

Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2016 m. liepos 1 d.

Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji​354,61

​​​​​​ 

 

 

 

 

 

Eur/(MWh/parą/metus)

​ ​ ​ ​ ​ ​
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti259,84
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos dedamoji107,2
Paskirtojo tiekėjo pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamoji1,85
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,71
Gamtinių dujų skystinimo kainos dedamoji-6,83
Kompensavimo dėl papildomos saugumo dedamosios dydžio pasikeitimo įvertinimo dedamoji-8,16


* Komisija 2016 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. O3-70 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimus. Dėl šių pakeitimų gamtinių dujų saugumo papildomos dedamosios struktūra nesutampa su anksčiau Komisijos skelbta struktūra.